ReadyPlanet.com
dot dot
dot
About US
dot
bulletแผนที่ JMS
bulletสมัครเรียน
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
แจกฟรี
dot
bulletโน้ตเพลง แจกฟรี
bulletโปรแกรม ดนตรี ฟรี
dot
มุมสร้างสรรค์
dot
bulletทฤษฎีดนตรี สากล
bulletเรียนดนตรี มีอะไรมากกว่าที่คิด
bulletประโยชน์ของดนตรี
bulletประพันธ์ ดนตรี
bulletว่าด้วยดนตรี
bulletดนตรี Jazz
bulletเปิดหูทิพย์ & Ear training
dot
เพลง เนื้อเพลง
dot
dot
สารานุกรม ศัพท์ ดนตรี
dot
bulletหมวดอักษร A
bulletหมวดอักษร B
bulletหมวดอักษร C
bulletหมวดอักษร D
bulletหมวดอักษร E
bulletหมวดอักษร F
bulletหมวดอักษร G
bulletหมวดอักษร H
bulletหมวดอักษร I
bulletหมวดอักษร J
bulletหมวดอักษร K
bulletหมวดอักษร L
bulletหมวดอักษร M
bulletหมวดอักษร N
bulletหมวดอักษร O
bulletหมวดอักษร P
bulletหมวดอักษร Q
bulletหมวดอักษร R
bulletหมวดอักษร S
bulletหมวดอักษร T
bulletหมวดอักษร U
bulletหมวดอักษร V
bulletหมวดอักษร W
bulletหมวดอักษร X-Z


ubonguide
racubon


ส่วนประกอบ Drume

 

 

ส่วนประกอบของกลองชุด

            กลองชุดประกอบด้วยกลองลักษณะต่างๆ หลายใบและฉาบหลายอันมารวมกันโดยใช้ผู้บรรเลงเพียงคนเดียว  กลองชุดนี้ตามประวัติของดนตรีไม่ปรากฏว่าได้เข้าร่วมบรรเลงกับวงดนตรีดุริยางค์สากล ซึ่งเป็นวงดนตรีขนาดใหญ่  แต่ใช้บรรเลงร่วมกับวงดนตรีแจ๊สและวงดนตรีที่มีเครื่องดนตรีน้อยชิ้นบรรเลงได้แก่วง คอมโบ้  วงสตริงคอมโบ้  ฯลฯ  กลองที่ใช้ร่วมบรรเลงกับกลองชุดมีดังนี้

            1.  กลองใหญ่ (Bass Drum) 

            กลองใหญ่  มีรูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกับกลองใหญ่ที่ใช้บรรเลงในวงดุริยางค์สากลแต่ขนาดแตกต่างกันคือ  ขนาดกลองใหญ่ของกลองชุดมีขนาดที่นิยมใช้ทั่วไป คือ ขนาด 14 x 20 นิ้ว หรือ  14 x 22 นิ้ว  มีอุปกรณ์เหมือนกันกับกลองใหญ่วงดุริยางค์ทุกประการ เวลาบรรเลงไม่ต้องใช้ขอหยั่งรองรับ เพราะมีขาหยั่งติดมากับตัวกลอง  เพียงแต่ดึงขอหยั่งออกทั้งสองข้างจะทำให้กลองไม่เคลื่อนที่  เป็นการยึดตัวกลองใหญ่ให้ติดอยู่กับพื้นกลองใหญ่ไม่ใช้ไม้ถือสำหรับตี ใช้กระเดื่อง (Pedal)  ติดแท่งเหล็กกลมๆ ปลายหุ้มด้วยสักหลาดความยาวประมาณ 10 นิ้ว  สำหรับเท้าข้างขวาเหยียบลงไปบนกระเดื่อง ปลายกระเดื่องส่วนบนจะทำหน้าที่แทนมือ

            2. กลองเล็ก (Snare Drum) 

            กลองเล็ก  เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของกลองชุดรูปร่างลักษณะกลองเล็กที่ใช้บรรเลงร่วมกับกลองชุด มีลักษณะเหมือนกลองเล็กที่ใช้บรรเลงวงดุริยางค์วงใหญ่ทุกประการ  หรือเป็นกลองเล็กอย่างเดียวกัน  สามารถนำไปใช้บรรเลงร่วมกับวงดนตรีโดยทั่วไปได้กลองเล็กเป็นเครื่องดนตรีที่สำคัญที่สุดในจำพวกเครื่องเคาะตีทั้งหลายเพราะการบรรเลงตามบทเพลงของกลองเล็กจะทำหน้าที่บรรเลงจังหวะที่ขัดกับกลองใหญ่  โดยกลองใหญ่จะบรรเลงตามจังหวะหนัก และเบา  กลองเล็กจะบรรเลงจังหวะขืนหรือจังหวะขัด มีลักษณะเหมือนกับหยอกล้อกัน  และเป็นการกระตุ้นให้ผู้ฟังตื่นตัว มีอารมณ์ร่วมกับผู้บรรเลง เกือบจะทุกบทเพลงที่เปิดโอกาสให้กลองเล็กแสดงความสนุก คึกคัก และเป็นการเรียกร้องให้เครื่องดนตรีอื่นๆร่วมสนุกสนานด้วยนั่นคือ การบรรเลงกลองเล็กตอนปลายประโยคของบทเพลง ที่ภาษานักตีกลองเรียกว่า ห้องส่ง หรือ บทส่ง (Fill)  ขนาดกลองเล็กที่นิยมใช้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 x 14 นิ้ว

            3.  ฉาบ (Cymbals) 

            ฉาบ  เป็นส่วนประกอบอีกชิ้นหนึ่งของกลองชุด  รูปร่างลักษณะเหมือนกับฉาบที่ใช้บรรเลงในวงดุริยางค์  โดยทั่วไปนิยมใช้ฉาบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20-30 นิ้ว ตั้งไว้ด้านข้างขวามือ  และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16-18 นิ้ว ตั้งไว้ด้านข้างซ้ายมือ  ฉาบทั้งสองใบนี้ไม่มีเชือกหนังสำหรับมือถือ แต่จะมีขาหยั่งรองรับทั้งสองใบ  เวลาบรรเลงใช้มือขวาตีฉาบด้านขวามือเป็นหลัก เพราะมีเสียงก้องกังวานกว่า  บางครั้งอาจสลับเปลี่ยนมาตีด้านซ้ายมือบ้างเป็นบางครั้ง

 

            4.  ไฮแฮท (Hi Hat

            ไฮแฮท  คือ ฉาบสองใบเหมือนกับฉาบในวงดุริยางค์  แต่มีขนาดเล็กกว่า โดยทั่วไปนิยมใช้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  14-15 นิ้ว  ฉาบทั้งสองใบนี้ไม่ใช้เชือกหนังร้อยสำหรับถือ  เพราะมีขาตั้งรองรับ ใบที่หนึ่งใส่ลงบนขาตั้งโดยให้ด้านนูนอยู่ด้านล่าง จะมีแผ่นโลหะและสักหลาดรองรับ  อีกใบหนึ่งใส่ลงบนขอตั้งโดยให้ด้านนูนอยู่ด้านบน มีที่ไขติดอยู่กับแกนของขาตั้ง  โดยกะระยะให้ห่างกันพอประมาณ  เพื่อไม่ให้ฉาบทั้งสองใบชิดติดกัน ช่วงล่างสุดมีกระเดื่องเหมือนกับกลองใหญ่สำหรับเหยียบให้ฉาบทั้งคู่กระทบกัน  ไฮแฮทมีหน้าที่คอยขัดจังหวะหรือช่วยหนุนกลองเล็ก เน้นจังหวะขัดให้กระชับยิ่งขึ้น

            5.  ทอม ทอม (Tom Tom

            ทอม ทอม  คือ กลองขนาดเล็กสองใบมีรูปร่างเหมือนกลองเล็ก แต่มีขนาดสูงกว่า ไม่ติดเส้นลวด ทอม ทอม ทั้งสองใบมีขนาดแตกต่างกัน ใบหนึ่งจะติดตั้งทางด้านซ้ายมือ ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าอีกใบหนึ่ง ซึ่งติดตั้งด้านขวามือ  โดยทั่วไปนิยมใช้ทอม ทอม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 x 13 นิ้วและขนาด 14 x 14 นิ้ว ทั้งสองใบจะมีรูด้านข้างสำหรับใส่แกนโลหะเพื่อติดตั้งบนกลองใหญ่ ระดับเสียงทอม ทอม ด้านซ้ายมือมีระดับเสียงสูงกว่าด้านขวามือ ทอม ทอม มีหน้าที่สร้างความสนุกคึกคัก โดยจะบรรเลงในบทส่ง หรือการเดี่ยวกลอง (Solo)  เพื่อสร้างความรู้สึก  การกระตุ้นให้เพลิดเพลินกับจังหวะ บทเพลงที่ใช้  ทอม ทอม บรรเลงมากที่สุด คือ เพลงประเภทลาติน

            6.  ฟลอร์ทอม (Floor Tom) 

            ฟลอร์ทอม  มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่ง ว่า ทอมใหญ่ (Large Tom)  รูปร่างลักษณะเหมือนกับ ทอม ทอม ไม่ติดเส้นลวด ขนาดของฟลอร์ทอม สูงกว่าทอม ทอม  มีขาติดตั้งกับตัวฟลอร์ทอม เวลาบรรเลงตั้งอยู่ด้านขวามือชิดกับกลองใหญ่ เสียงฟลอร์ทอมต่ำกว่าเสียงทอม ทอม  แต่เสียงสูงกว่าเสียงกลองใหญ่ ฟลอร์ทอม ทำหน้าที่อย่างเดียวกับ ทอม ทอม  โดยทั่วไปนิยมใช้ ฟลอร์ทอม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง       16  x 16 นิ้ว

 

 

 

 

 

 

 

 
ดนตรี นาฏศิลป์

ดนตรีกับพัฒนาการการเรียนรู้ บ้านจิกดู่
จะให้ดนตรีอะไรกับลูกดี?
จีนใช้ดนตรีแทรกซึมวัฒนธรรมทั่วโลก ยอมยกเครื่องดนตรีจีนใหม่เลียนเสียง“เปียโน”
การคุม Sound กลองในสภาวะต่างๆ
ZOOM G7.1ut Guitar Effect น่าสนใจ
ทางเดินคอร์ด Pop Jazz for Electric Bass
Introduction to Sound Recording
Riff Slap มันๆ กับ เพลงจังหวะชีวิต ของ ModerDog
ลูกเล่น กีต้าร์ Aaron Harris'''' Lick#1 (a legato sextuplet pattern) article
Basic Ear Training สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามครับ
การ Improvise กลองในเพลง
com''music tips ชนิดของไฟล์เสียงในระบบคอมพิวเตอร์
TAB GUITAR แจกฟรี 3
Young Drummer of the Year Competition 2006
TAB GUITAR แจกฟรี 2
TAB GUITAR แจก ฟรี 1
ไม้กลอง นั้น สำคัญไฉน
การเล่นกลองให้มี Dynamic หรือความรู้สึกเคลื่อนไหว
การอ่าน Tab Guitar เบื้องต้น
ประวัติวงสตริงในเมืองไทย
ญี่ปุ่นแจ๋ว-พัฒนาหุ่นยนต์เล่นฟลุต
ดนตรีสากล
ดนตรีสากล ดนตรีไทย ที่ มศว.
ซ่อม กีต้าร์ ด้วยตัวเอง
มาทำความรู้จัก โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ article
โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
การฝึกระนาดเอกแบบโบราณ
แบบทดสอบ คุณเป็นนักดนตรีได้ไหม article
ไม้กลอง
(Technique)” หรือ “ดนตรี (Music)” ?
ดนตรีเชมเบอร์ (Chamber Music)
Scales and Arpeggios
คอร์ด (Chord)
บันไดเสียง (SCALE)
ทำนอง (Melody) article
เสียง (Sound)
เสียงดนตรี article
แจกฟรี โปรแกรม ตั้งเสียงกีต้าร์ Audio Phonics Tuner 1.02
ลูกเล่น และ เทคนิค ต่าง ๆ ในการเล่น กีตาร์
รวมเรื่องราวของ Rock ทุกสายพันธ์
การทำงานของดนตรีกับร่างกายมนุษย์
เทคนิค การตีกลอง
ยุคของดนตรี
Computer Music
การเลือกซื้อ กีต้าร์คลาสสิค
ดนตรีบำบัด เพื่อเด็ก ออทิสติก
ดูแล รักษา เปียโน
ไมโครโฟน article
ดนตรี เด็ก article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (38422)

หวาดดี   ทำไม มะเห็น มีคัย เลย

ผู้แสดงความคิดเห็น อารัยว่ะ วันที่ตอบ 2010-08-25 11:34:11


ความคิดเห็นที่ 2 (38474)

สวัสดีค่ะ                                     ชื่อ ผัก นะ


ไม่มีใครที่ไหน มีเป็นล้านๆๆคนเลย นะ

แต่คนเหล่านั้นอ่ะ ไม่กล้าที่จะแสดงตัวออกมาก็เท่านั้นเอง

ไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกนะ 

ผัก ก็อยู่ที่นี้ด้วยเหมือนกัน.......

ผู้แสดงความคิดเห็น ผัก เกิด (pungpaka834-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-01 11:18:32


ความคิดเห็นที่ 3 (38914)

บ้านผมมีกลองชุดเอาไว้ออกงาน

ผู้แสดงความคิดเห็น วงดนตรี ภาณุ มิวสิค (kisse2010-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-12-04 12:45:52


ความคิดเห็นที่ 4 (39042)

ก็ดียาวดี

ผู้แสดงความคิดเห็น คนไร้นาม วันที่ตอบ 2010-12-29 17:50:05


ความคิดเห็นที่ 5 (39457)

ใครเล่นกลองชุดบ้างตอบหน่อย,,,

ผู้แสดงความคิดเห็น bass วันที่ตอบ 2011-03-23 17:18:18


ความคิดเห็นที่ 6 (148942)

 ผมเล่นคัฟ ที่บ้านมีกลอง

ผู้แสดงความคิดเห็น กอล์ฟ มาครับ (saranza36-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-04-28 13:12:41


ความคิดเห็นที่ 7 (149089)

เพิ่งเริ่มเล่นเหมือนกัน มีทั้งกลองชุด กะกลองไฟฟ้า

ปกติ กลองชุด ควรจะมีฉาบ (แฉ) กี่ใบ ขนาดไหนบ้าง

ใครพอบอกได้ที

ผู้แสดงความคิดเห็น Ken (ken_tak_kee-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-05-23 13:08:18


ความคิดเห็นที่ 8 (149465)

 

เพื่อนๆในโรงเรียนเรียกผมพี่ซัชบอดี้คับ   

ผู้แสดงความคิดเห็น ต้น สิงห์ทางแดง วันที่ตอบ 2011-07-09 18:05:57


ความคิดเห็นที่ 9 (149466)

ใครมีปัญหาเรื่องกลองชุดปรึกษาผมได้ (ไม่เก่งแต่พอปรึกษาได้คับ) ที่อยู่ อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสิน (ยินดี) 

ผู้แสดงความคิดเห็น ต้นสิงห์ทางแดง วันที่ตอบ 2011-07-09 18:16:48


ความคิดเห็นที่ 10 (149589)
 

ผู้แสดงความคิดเห็น กี้ ท่าขี้เหล็ก (mr-dot-kie_love-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-07-26 20:01:45


ความคิดเห็นที่ 11 (149665)

ผมอยากได้กลองชุดคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น jeemmy (jeemmy-dot-gta-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-08-06 10:09:03


ความคิดเห็นที่ 12 (150004)

 

อยากเล่นกลองชุดเป็น

จะปัยเรียนที่ไหนดี

นะคัยรู้บอกหน่อยคร้าบบบบบบบบบบบบบบบบ

5555555555555+++++++++

>_<      ><         _<

ผู้แสดงความคิดเห็น nok เด็กศรีราชา ชลบุรี (nokiloveyou-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-09-11 17:20:36


ความคิดเห็นที่ 13 (150371)

ปม นาย นาม หลาน พี ชัช บอดี้เเสลม

ผม ตี กลอง เทพ กว่า พี่ เยอะ เลย

 

สนจัย ติด ต่อ 0838480870

ผู้แสดงความคิดเห็น นาวิน วันที่ตอบ 2011-10-21 21:22:08


ความคิดเห็นที่ 14 (152650)

น่าสนมวกๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น วิว วันที่ตอบ 2012-06-23 12:36:54


ความคิดเห็นที่ 15 (154719)

อยากเล่นกลองชุด  

0853241695

ผู้แสดงความคิดเห็น noo (cgbopmu-at-kohuf-dot-com)วันที่ตอบ 2013-02-07 16:50:12[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนจินตะดนตรี 244/3 ถ.ผาแดง(ติด ร.ร.ศรีทองวิไล) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-262264, 045-246033, 0864610460