ReadyPlanet.com
dot dot
dot
About US
dot
bulletแผนที่ JMS
bulletสมัครเรียน
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
แจกฟรี
dot
bulletโน้ตเพลง แจกฟรี
bulletโปรแกรม ดนตรี ฟรี
dot
มุมสร้างสรรค์
dot
bulletทฤษฎีดนตรี สากล
bulletเรียนดนตรี มีอะไรมากกว่าที่คิด
bulletประโยชน์ของดนตรี
bulletประพันธ์ ดนตรี
bulletว่าด้วยดนตรี
bulletดนตรี Jazz
bulletเปิดหูทิพย์ & Ear training
dot
เพลง เนื้อเพลง
dot
dot
สารานุกรม ศัพท์ ดนตรี
dot
bulletหมวดอักษร A
bulletหมวดอักษร B
bulletหมวดอักษร C
bulletหมวดอักษร D
bulletหมวดอักษร E
bulletหมวดอักษร F
bulletหมวดอักษร G
bulletหมวดอักษร H
bulletหมวดอักษร I
bulletหมวดอักษร J
bulletหมวดอักษร K
bulletหมวดอักษร L
bulletหมวดอักษร M
bulletหมวดอักษร N
bulletหมวดอักษร O
bulletหมวดอักษร P
bulletหมวดอักษร Q
bulletหมวดอักษร R
bulletหมวดอักษร S
bulletหมวดอักษร T
bulletหมวดอักษร U
bulletหมวดอักษร V
bulletหมวดอักษร W
bulletหมวดอักษร X-Z


ubonguide
racubon


ดนตรีเชมเบอร์ (Chamber Music)

ดนตรีเชมเบอร์ (Chamber Music) – วิชาที่ต้องเรียน

 


          คำว่า “Chamber” มีความหมายตามศัพท์ว่า “ห้อง”

          “Chamber Music” จึงหมายถึงดนตรีที่แสดงในห้อง หรือเป็นดนตรีที่แสดงในโรงแสดงดนตรีขนาดเล็กไม่ใช่โรงแสดงดนตรีขนาดใหญ่ ซึ่งหมายถึงเป็นดนตรีประเภทที่แสดงโดยนักดนตรีน้อยคน อาจมีเพียง 2 คนหรือมากกว่านั้นจนถึง 10 คนก็ได้

          การแสดงร่วมกันเป็นกลุ่ม 2 – 10 คนนี้ เรียกว่า “Ensembles” มีชื่อเรียกต่างๆ กันไปดังนี้

          Duo หรือ Duet – ดนตรีที่แสดงโดยนักดนตรี 2 คน
          Trio – ดนตรีที่แสดงโดยนักดนตรี 3 คน
          Quartet – ดนตรีที่แสดงโดยนักดนตรี 4 คน
          Quintet – ดนตรีที่แสดงโดยนักดนตรี 5 คน
          Sextet – ดนตรีที่แสดงโดยนักดนตรี 6 คน
          Septet – ดนตรีที่แสดงโดยนักดนตรี 7 คน
          Octet – ดนตรีที่แสดงโดยนักดนตรี 8 คน
          Nonet – ดนตรีที่แสดงโดยนักดนตรี 9 คน
          Decet – ดนตรีที่แสดงโดยนักดนตรี 10 คน


          คำว่า “Chamber Music” นอกจากเป็นชื่อเรียกประเภทของดนตรีหรือกลุ่มผู้แสดงดนตรีแล้ว ยังเป็นชื่อของวิชาบังคับที่ต้องเรียนในวิทยาลัยดนตรีชั้นสูง (Conservatoires) อีกด้วย

          วิชาดนตรีเชมเบอร์ (Chamber Music) ถือว่าเป็นวิชาที่สำคัญรองลงมาจากวิชาเครื่องดนตรี (Flute, Violin etc.) เพราะเป็นวิชาที่จะทำให้ผู้เรียนมีความเป็นนักดนตรีอย่างสมบูรณ์ ถือเป็นวิชาบังคับที่ขาดไม่ได้ เหมือนมีข้าวก็ต้องมีกับข้าว

 

ไม่ใช่วิชาที่เน้นทางด้านเทคนิค
         
          ในวิทยาลัยดนตรีขั้นสูง (Conservatoires) วิชาที่ผู้เรียนจะได้เรียนทางด้านเทคนิคโดยตรงคือ วิชาเครื่องดนตรี เช่น ฟลูต ไวโอลิน เปียโน เป็นต้น ใครเล่นเครื่องดนตรีชนิดใดก็เรียนเทคนิคของเครื่องดนตรีชนิดนั้น

          ส่วนวิชาดนตรีเชมเบอร์ (Chamber Music) เป็นวิชาที่เน้นไปในเนื้อหา 2 อย่าง คือ

          1. Ensemble ได้แก่ วิธีการบรรเลงดนตรีให้เข้ากับผู้อื่น

               หมายถึง ทักษะที่จะทำให้เล่นได้พร้อมกัน 100%

               นักดนตรีที่มีแต่เทคนิค แต่ไม่สามารถเล่นให้เข้ากับผู้อื่นได้ ก็เท่ากับเป็นนักดนตรีที่ไร้ค่า และไม่จัดเป็นนักดนตรีที่แท้จริง เทคนิคที่ฝึกฝนมาอย่างดีนั้นเท่ากับเป็นหมัน เปรียบเหมือนผู้หญิงสวยที่มีสามีเป็นขันที นับเป็นความสวยที่เปล่าประโยชน์


               อนึ่ง วิชานี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดหรือหลักการว่า

               “นักดนตรีที่มีทักษะในการเล่นดนตรีกลุ่มเล็กได้ดี จะสามารถเล่นดนตรีในกลุ่มใหญ่ได้ดี ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใหญ่ขนาดใดก็ตาม”

               หมายความว่า ทักษะในการเล่นดนตรีกลุ่มเล็ก ก็เป็นเช่นเดียวกับทักษะในการเล่นดนตรีกลุ่มใหญ่นั่นเอง แต่เนื่องจากการเรียนการสอนการเล่นดนตรีกลุ่มใหญ่ทำได้ยากกว่า (จัดชั้นเรียนได้ยากกว่า สอนให้ผู้เรียนจำนวนมากเข้าใจได้ยากกว่า) การฝึกทักษะในการเล่นดนตรีเป็นกลุ่มเล็กๆ จึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยประการทั้งปวง เพราะเมื่อมีทักษะในการเล่นดนตรีกลุ่มเล็ก ก็เท่ากับมีทักษะในการเล่นดนตรีกลุ่มใหญ่


          2. Interpretation การตีความบทเพลงอย่างเหมาะสม

               นอกจาก Ensemble แล้ว ผู้เรียนยังจะได้เรียนแนวทางการตีความบทเพลงอย่างเหมาะสม

               ดนตรีในแต่ละยุคย่อมมีความแตกต่างกัน หรือดนตรีในยุคเดียวกัน บทเพลงของผู้ประพันธ์เพลงแต่ละท่านก็ย่อมมีความแตกต่างกัน


           รวมความแล้ว วัตถุประสงค์ของการเรียนวิชาดนตรีเชมเบอร์ ก็คือ การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการบรรเลงให้ได้เข้ากันให้มากที่สุด โดยมีความเป็นดนตรีมากที่สุด

 

ใครสอน?

          เนื่องจากเป็นวิชาที่ไม่เน้นด้านเทคนิคของเครื่องดนตรี ผู้เรียนจึงไม่จำเป็นต้องเรียนกับอาจารย์ที่เล่นเครื่องดนตรีอย่างเดียวกับตนเอง

          แท้ที่จริงแล้ว ในทางดนตรีคลาสสิกตะวันตก การที่นักดนตรีคนหนึ่งๆ จะสามารถรู้จักเทคนิคของเครื่องดนตรีทุกอย่างย่อมเป็นไปไม่ได้
          ฉะนั้น ผู้ที่เรียนวิชานี้จึงไม่จำเป็นต้องขวนขวายที่จะเรียนกับอาจารย์ที่เล่นเครื่องดนตรีชนิดเดียวกันกับตน

          อย่างไรก็ตาม สำหรับดนตรีที่เล่นโดยกลุ่มเครื่องดนตรีบางอย่าง การเรียนกับอาจารย์ที่เล่นเครื่องดนตรีชนิดเดียวกันหรือคล้ายกันกับเครื่องดนตรีของตนก็ควร เช่น

          - String Quartet (2 Violins, Viola, Cello) ควรเรียนกับอาจารย์ที่เป็นนักเล่นเครื่องสาย
          - Wind Quintet (Flute, Oboe, Clarinet, Horn, Bassoon) ควรเรียนกับอาจารย์ที่เป็นนักเล่นเครื่องเป่า เป็นต้น

          อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปไม่มีข้อบังคับว่าจะต้องเรียนกับอาจารย์ที่เล่นเครื่องดนตรีชนิดใดโดยเฉพาะ


          อันที่จริง ผู้ที่สอนวิชานี้จะต้องเป็นนักดนตรีฝีมือดี ที่มีความชำนาญเป็นพิเศษในการบรรเลงดนตรีประเภทเชมเบอร์ (Chamber Music) มีความสามารถในการตีความบทเพลงอย่างเหมาะสม แม้ในการฟังเพียงครั้งแรก ทั้งที่ไม่เคยรู้จักบทเพลงนั้นๆ มาก่อนเลย

 

การจัดชั้นเรียนที่ได้รับความนิยม

          ในการจัดชั้นเรียนนั้น เป็นการจัดตามบทเพลง (Repertoires) ที่มีอยู่ในยุคต่างๆ เพราะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะจัดชั้นเรียนโดยที่ไม่มีบทเพลงให้เล่น ตัวอย่างเช่น
          เนื่องจากไม่มีบทเพลงที่ประพันธ์ไว้สำหรับ ผู้เล่นฟลูต 1 คน กับผู้เล่นทรอมโบน 1 คน ฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดชั้นเรียนดังกล่าว

          บทเพลงประเภทเชมเบอร์ (Chamber Music Repertoires) ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก คือ บทเพลงที่ประพันธ์ไว้สำหรับเครื่องดนตรี 2 เครื่อง ซึ่ง 1 ในนั้นคือ เปียโน เช่น

          - Flute & Piano
          - Violin & Piano
          - Clarinet & Piano
          - Cello & Piano
          - ฯลฯ

          อนึ่ง เนื่องจากบทเพลงส่วนใหญ่ของเครื่องดนตรีอื่น (ยกเว้นเปียโน) มักเป็นบทเพลงที่มีเปียโนบรรเลงประกอบ (Accompany) การจัดชั้นเรียนในแบบกลุ่มละ 2 คนโดยที่มีเปียโนอยู่ด้วยจึงเป็นชั้นเรียนที่จัดได้ง่าย และได้รับความนิยม


          อย่างไรก็ตาม การจัดชั้นเรียนแบบอื่นๆ ก็ควรเช่นกัน เช่น

          - Flute, Violin & Piano
          - 2 Flutes & Piano
          - Oboe, Clarinet & Piano
          - Flute Quartet
          - Woodwind Quintet
          - Piano Trio (Violin, Cello, Piano)
          - ฯลฯ

          ความจริง โดยสรุปแล้วถ้ามีบทเพลงให้เล่น จะจัดชั้นเรียนแบบใดก็ได้ (ถ้าสามารถจัดได้)

 

ทักษะที่สำคัญเป็นพิเศษสำหรับนักเปียโน

          หากจะจำแนกประเภทของบทเพลงสำหรับเปียโน ก็สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ บทเพลงเดี่ยวเปียโน (Piano Solo Repertoires) และบทเพลงที่เล่นกับเครื่องดนตรีอื่น

          บทเพลงที่เล่นกับเครื่องดนตรีอื่น โดยมากเป็นบทเพลงที่เปียโนทำหน้าที่เป็นผู้บรรเลงประกอบ (Piano Accompany)
          ทักษะในการบรรเลงประกอบ (Accompaniment) จึงถือว่าเป็นทักษะสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับนักเปียโนทุกคน

          วิชาดนตรีเชมเบอร์ (Chamber Music) นั่นเองเป็นวิชาที่จะทำให้นักเปียโนมีทักษะในการบรรเลงประกอบ (Accompaniment)

          อาจกล่าวได้ว่า นักเปียโนที่ไม่ผ่านการเรียนวิชานี้ หรือฝึกฝนทักษะในวิชานี้ไม่เพียงพอ ย่อมไม่สามารถเป็นนักเปียโนที่แท้จริงได้เลย

          ไม่มีนักเปียโนคนใดที่สามารถทำหน้าที่บรรเลงประกอบได้ดีโดยไม่ผ่านการเรียนวิชานี้


          การบรรเลงได้อย่างสบาย โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะเล่นพร้อมกันกับนักเปียโนหรือไม่ เป็นสิ่งที่ต้องการของผู้บรรเลงเดี่ยว (ที่เล่นเครื่องดนตรีอื่น) ทุกคน
          ผู้บรรเลงเดี่ยวทุกคนย่อมปรารถนาที่จะเล่นกับนักเปียโนที่มีทักษะในการบรรเลงประกอบที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่ปรารถนาที่จะเล่นกับนักเปียโนที่บรรเลงแบบตัวใครตัวมันโดยที่ไม่ตามผู้บรรเลงเดี่ยวเลย

 

การเรียนการสอน

          โดยปรกติ การเรียนดนตรีเชมเบอร์เป็นการเรียนทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง แต่ในระหว่างสัปดาห์ผู้เรียนจะต้องนัดซ้อม (Rehearsal) กันเองประมาณ 1 – 2 ครั้งก่อนเข้าเรียน [ก่อนซ้อมร่วมกัน แต่ละคนก็จะต้องซ้อมด้วยตนเอง (Practice) จนเล่นได้ก่อน1]

          ในการนี้ ผู้ที่เรียนจะได้ฝึกทักษะในการฝึกซ้อมและการทำงานร่วมกับนักดนตรีคนอื่นๆ ทักษะนี้เป็นทักษะที่สำคัญต่อการเป็นนักดนตรีที่ดี

 

เทคนิคที่ดีพอ

          การเล่นดนตรีร่วมกับผู้อื่นเป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย แต่การเล่นดนตรีให้เข้ากับผู้อื่นอย่างแท้จริงเป็นสิ่งที่ทำได้ยากอย่างยิ่ง

          นักดนตรีมือสมัครเล่นหรือผู้ที่เริ่มเรียนดนตรีย่อมสามารถเล่นดนตรีร่วมกับผู้อื่นได้ แต่ย่อมไม่สามารถเล่นให้เข้ากันได้อย่างแท้จริง นอกจากนั้นยังขาดจิตวิญญาณ (Spirit) ของดนตรีที่เล่นอยู่นั้น

          ธรรมดาผู้ที่มีขาไม่แข็งแรงย่อมไม่สามารถวิ่งได้ฉันใด ผู้ที่ไม่มีเทคนิคที่ดีพอ ย่อมไม่สามารถเล่นให้เข้ากับผู้อื่นได้ฉันนั้น

          ผู้ที่เหมาะสมในการรองรับทักษะที่สำคัญของการเป็นนักดนตรีที่ดีนี้ จึงต้องเป็นผู้ที่มีเทคนิคที่ดีพอเท่านั้น

          ดนตรีเชมเบอร์ (Chamber Music) เป็นวิชาสำหรับผู้ที่เรียนดนตรีในขั้นสูงเท่านั้น
ดนตรี นาฏศิลป์

ดนตรีกับพัฒนาการการเรียนรู้ บ้านจิกดู่
จะให้ดนตรีอะไรกับลูกดี?
จีนใช้ดนตรีแทรกซึมวัฒนธรรมทั่วโลก ยอมยกเครื่องดนตรีจีนใหม่เลียนเสียง“เปียโน”
การคุม Sound กลองในสภาวะต่างๆ
ZOOM G7.1ut Guitar Effect น่าสนใจ
ทางเดินคอร์ด Pop Jazz for Electric Bass
Introduction to Sound Recording
Riff Slap มันๆ กับ เพลงจังหวะชีวิต ของ ModerDog
ลูกเล่น กีต้าร์ Aaron Harris'''' Lick#1 (a legato sextuplet pattern) article
Basic Ear Training สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามครับ
การ Improvise กลองในเพลง
com''music tips ชนิดของไฟล์เสียงในระบบคอมพิวเตอร์
TAB GUITAR แจกฟรี 3
Young Drummer of the Year Competition 2006
TAB GUITAR แจกฟรี 2
TAB GUITAR แจก ฟรี 1
ไม้กลอง นั้น สำคัญไฉน
การเล่นกลองให้มี Dynamic หรือความรู้สึกเคลื่อนไหว
การอ่าน Tab Guitar เบื้องต้น
ประวัติวงสตริงในเมืองไทย
ญี่ปุ่นแจ๋ว-พัฒนาหุ่นยนต์เล่นฟลุต
ดนตรีสากล
ดนตรีสากล ดนตรีไทย ที่ มศว.
ซ่อม กีต้าร์ ด้วยตัวเอง
มาทำความรู้จัก โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ article
โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
การฝึกระนาดเอกแบบโบราณ
แบบทดสอบ คุณเป็นนักดนตรีได้ไหม article
ไม้กลอง
ส่วนประกอบ Drume
(Technique)” หรือ “ดนตรี (Music)” ?
Scales and Arpeggios
คอร์ด (Chord)
บันไดเสียง (SCALE)
ทำนอง (Melody) article
เสียง (Sound)
เสียงดนตรี article
แจกฟรี โปรแกรม ตั้งเสียงกีต้าร์ Audio Phonics Tuner 1.02
ลูกเล่น และ เทคนิค ต่าง ๆ ในการเล่น กีตาร์
รวมเรื่องราวของ Rock ทุกสายพันธ์
การทำงานของดนตรีกับร่างกายมนุษย์
เทคนิค การตีกลอง
ยุคของดนตรี
Computer Music
การเลือกซื้อ กีต้าร์คลาสสิค
ดนตรีบำบัด เพื่อเด็ก ออทิสติก
ดูแล รักษา เปียโน
ไมโครโฟน article
ดนตรี เด็ก article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (151009)

เจ๋ง

ผู้แสดงความคิดเห็น ดะพีพำพ้ วันที่ตอบ 2012-01-12 09:12:44[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนจินตะดนตรี 244/3 ถ.ผาแดง(ติด ร.ร.ศรีทองวิไล) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-262264, 045-246033, 0864610460