ReadyPlanet.com
dot dot
dot
About US
dot
bulletแผนที่ JMS
bulletสมัครเรียน
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
แจกฟรี
dot
bulletโน้ตเพลง แจกฟรี
bulletโปรแกรม ดนตรี ฟรี
dot
มุมสร้างสรรค์
dot
bulletทฤษฎีดนตรี สากล
bulletเรียนดนตรี มีอะไรมากกว่าที่คิด
bulletประโยชน์ของดนตรี
bulletประพันธ์ ดนตรี
bulletว่าด้วยดนตรี
bulletดนตรี Jazz
bulletเปิดหูทิพย์ & Ear training
dot
เพลง เนื้อเพลง
dot
dot
สารานุกรม ศัพท์ ดนตรี
dot
bulletหมวดอักษร A
bulletหมวดอักษร B
bulletหมวดอักษร C
bulletหมวดอักษร D
bulletหมวดอักษร E
bulletหมวดอักษร F
bulletหมวดอักษร G
bulletหมวดอักษร H
bulletหมวดอักษร I
bulletหมวดอักษร J
bulletหมวดอักษร K
bulletหมวดอักษร L
bulletหมวดอักษร M
bulletหมวดอักษร N
bulletหมวดอักษร O
bulletหมวดอักษร P
bulletหมวดอักษร Q
bulletหมวดอักษร R
bulletหมวดอักษร S
bulletหมวดอักษร T
bulletหมวดอักษร U
bulletหมวดอักษร V
bulletหมวดอักษร W
bulletหมวดอักษร X-Z


ubonguide
racubon


บันไดเสียง (SCALE)

 

ความหมายของบันไดเสียง
.......SCALE ซึ่งหมายถึงบันไดเสียงนั้นมาจากคำในภาษาละตินว่า SCALA ซึ่งหมายถึงบันได บันไดคือสิ่งที่ทำ
เป็นขั้นๆ เพื่อก้าวขึ้นลง ความหมายของบันไดเสียงสรุปได้ดังนี้
บันไดเสียงคือเสียงดนตรีที่เรียงไว้ตามลำดับตั้งแต่เสียงต่ำไปหาเสียงสูงซึ่งเรียกว่าบันไดเสียงขาขึ้น
(ASCENDING) หรือเรียงเสียงสูงลงมาหาเสียงต่ำซึ่งเรียกว่าบันไดเสียงขาลง (DESCENDING) เสียงในบันได
จะมีกี่เสียงก็ได้แต่เสียงต้นและท้ายต้องห่างกันคู่ 8 (1 OCTAVE)
การที่จะศึกษาเรื่องบันไดเสียงให้เข้าใจดีนั้นต้องศึกษาจากลิ่มนิ้วเปียโนหรือลิ่มนิ้วคีย์บอร์ดอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้
เข้าใจเรื่องความห่างของเสียงที่เป็นครึ่งเสียง เต็มเสียง รวมทั้งเสียงที่เป็นแฟลตหรือชาร์ปด้วย

.......ลิ่มนิ้วเปียโนจะมีอยู่ 2 ชนิด คือลิ่วนิ้วสีดำและลิ่มนิ้วสีขาว ลิ่มนิ้วสีดำจะมีความห่างของเสียงเป็นครึ่งเสียง
ทั้งหมดส่วนลิ่มนิ้วสีขาวจะมีความห่างของเสียงทั้งครึ่งเสียงและเต็มเสียงลิ่มนิ้วสีขาวที่มีความห่างเป็นครึ่งเสียงนั้นสังเกต
ได้ง่ายคือจะไม่มีลิ่มนิ้วสีดำแทรกไว้ จากภาพจะเห็นว่าลิ่มนิ้วสีขาวที่ไม่มีลิ่มนิ้วสีดำแทรกไว้คือลิ่มนิ้วของมีกับฟาและลิ่มนิ้ว
ของทีกับโด ซึ่งเป็นลิ่มนิ้วที่มี ความห่างระหว่างกันเป็นครึ่งเสียง
เสียงชาร์ปคือเสียงที่สูงกว่าปกติครึ่งเสียง และเสียงแฟลตคือเสียงที่ต่ำกว่าปกติ ครึ่งเสียง ถ้ากดเสียงโด
บนลิ่มนิ้วเปียโนและเลื่อนไปกดลิ่มนิ้วสีดำที่อยู่ระหว่างโดกับเร จะได้เสียง ที่สูงกว่าโดครึ่งเสียง นั่นคือเสียงโดชาร์ป
ถ้ากดเสียงเรและถอยมากดลิ่มนิ้วสีดำอันเดิมจะได้เสียง เรแฟลต โดชาร์ปกับเรแฟลตก็คือเสียงเดียวกัน ถ้าเอาเสียงเร
และถอยมากดลิ่มนิ้วสีดำอันเดิมจะได้เสียงเรแฟลต โดชาร์ปกับเรแฟลตก็คือเสียงเดียวกัน ถ้าเอาเสียงโดเป็นหลักครึ่ง
เสียงนั้นมีเสียงสูงกว่าโดก็จะเป็นเสียงโดชาร์ป แต่ถ้าเอาเสียงเรเป็นหลักครึ่งเสียงนั้นต่ำกว่าเรก็จะเป็นเรแฟลต
ดูภาพแสดงตำแหน่งของแฟลตและชาร์ปบนลิ่มนิ้วเปียโนประกอบ

บันไดเสียงที่ควรรู้จัก
1) บันไดเสียงเมเจอร์ (MAJOR SCALE)
......บันไดเสียงเมเจอร์ จะมีขั้นบันไดเสียงระหว่าง 3 กับ 4 และ 7 กับ 8 จะเป็นครึ่งเสียงส่วนขั้นอื่นเป็น 1 เสียง
โครงสร้างของขั้นบันไดเสียงมีดังนี้

บันไดเสียงเมเจอร์ชนิดต่าง ๆ
......บันไดเสียงเมเจอร์สามารถสร้างได้ 15 บันไดเสียง เป็นบันไดเสียงปกติ 1 บันไดเสียง เป็นบันไดเสียง
ทางชาร์ป 7 บันไดเสียงและเป็นบันไดเสียงทางแฟลต 7 บันไดเสียง ในที่นี้จะกล่าวเพื่อเป็นตัวอย่าง 3 บันไดเสียง
(1.1) โดเมเจอร์ (C MAJOR) บันไดเสียงโดเมเจอร์มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า บันไดเสียงปกติ (NATURAL
SCALE) เนื่องจากตัวโน้ตที่อยู่ในบันไดเสียงนี้เป็นโน้ตปกติที่ไม่มีแฟลตและชาร์ป

โน้ตในบันไดเสียงโดเมเจอร์

 

บันไดเสียง (SCALE)
ดนตรี นาฏศิลป์

ดนตรีกับพัฒนาการการเรียนรู้ บ้านจิกดู่
จะให้ดนตรีอะไรกับลูกดี?
จีนใช้ดนตรีแทรกซึมวัฒนธรรมทั่วโลก ยอมยกเครื่องดนตรีจีนใหม่เลียนเสียง“เปียโน”
การคุม Sound กลองในสภาวะต่างๆ
ZOOM G7.1ut Guitar Effect น่าสนใจ
ทางเดินคอร์ด Pop Jazz for Electric Bass
Introduction to Sound Recording
Riff Slap มันๆ กับ เพลงจังหวะชีวิต ของ ModerDog
ลูกเล่น กีต้าร์ Aaron Harris'''' Lick#1 (a legato sextuplet pattern) article
Basic Ear Training สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามครับ
การ Improvise กลองในเพลง
com''music tips ชนิดของไฟล์เสียงในระบบคอมพิวเตอร์
TAB GUITAR แจกฟรี 3
Young Drummer of the Year Competition 2006
TAB GUITAR แจกฟรี 2
TAB GUITAR แจก ฟรี 1
ไม้กลอง นั้น สำคัญไฉน
การเล่นกลองให้มี Dynamic หรือความรู้สึกเคลื่อนไหว
การอ่าน Tab Guitar เบื้องต้น
ประวัติวงสตริงในเมืองไทย
ญี่ปุ่นแจ๋ว-พัฒนาหุ่นยนต์เล่นฟลุต
ดนตรีสากล
ดนตรีสากล ดนตรีไทย ที่ มศว.
ซ่อม กีต้าร์ ด้วยตัวเอง
มาทำความรู้จัก โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ article
โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
การฝึกระนาดเอกแบบโบราณ
แบบทดสอบ คุณเป็นนักดนตรีได้ไหม article
ไม้กลอง
ส่วนประกอบ Drume
(Technique)” หรือ “ดนตรี (Music)” ?
ดนตรีเชมเบอร์ (Chamber Music)
Scales and Arpeggios
คอร์ด (Chord)
ทำนอง (Melody) article
เสียง (Sound)
เสียงดนตรี article
แจกฟรี โปรแกรม ตั้งเสียงกีต้าร์ Audio Phonics Tuner 1.02
ลูกเล่น และ เทคนิค ต่าง ๆ ในการเล่น กีตาร์
รวมเรื่องราวของ Rock ทุกสายพันธ์
การทำงานของดนตรีกับร่างกายมนุษย์
เทคนิค การตีกลอง
ยุคของดนตรี
Computer Music
การเลือกซื้อ กีต้าร์คลาสสิค
ดนตรีบำบัด เพื่อเด็ก ออทิสติก
ดูแล รักษา เปียโน
ไมโครโฟน article
ดนตรี เด็ก article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (36316)

อ่านไม่รู้เรื่องเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น aek (ek_naruephol-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-06-15 09:27:19


ความคิดเห็นที่ 2 (38310)

ไอเวน

ผู้แสดงความคิดเห็น กำ วันที่ตอบ 2010-08-04 20:42:50


ความคิดเห็นที่ 3 (38336)

5555555555555555555555555555+  

ผู้แสดงความคิดเห็น 55+ (egfkdsp-at-fghkd-[f-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-09 11:17:22


ความคิดเห็นที่ 4 (38337)

5555555555555555555555555555+  

ผู้แสดงความคิดเห็น 55+ (egfkdsp-at-fghkd-[f-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-09 11:18:18


ความคิดเห็นที่ 5 (38656)

ใครดูแลระบบฟ่ะ....เสียหายหมด......เวนจิงๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนอุบล วันที่ตอบ 2010-10-11 21:32:09


ความคิดเห็นที่ 6 (38937)

อะไรอ่ะ

ยิ่งเครียดๆอยู่

เซ็ง

ผู้แสดงความคิดเห็น ไม่ประสงออกนาม วันที่ตอบ 2010-12-08 22:29:03


ความคิดเห็นที่ 7 (39320)

งงชิบหาย

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ่าเ้ย วันที่ตอบ 2011-02-25 11:23:26


ความคิดเห็นที่ 8 (149299)

ไม่เข้าใจ

ผู้แสดงความคิดเห็น ต๊อบ วันที่ตอบ 2011-06-16 12:22:04


ความคิดเห็นที่ 9 (150554)

 อ่านไม่รุ้เรื่องเรยอ่ะ

เซงชิบ

ผู้แสดงความคิดเห็น o (sirinan_om-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-15 16:22:44


ความคิดเห็นที่ 10 (150813)

อ่านไม่รู้เรื่องเลยค่า งง งง งง

ผู้แสดงความคิดเห็น PPP วันที่ตอบ 2011-12-17 09:28:14


ความคิดเห็นที่ 11 (151354)

ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ แต่ขออนุญาตตินิดนึงเรื่องทำเวบให้คนอื่นมาอ่านง่ายๆยังไม่ได้เลย แล้วเป็นไปได้เหรอที่จะสอนให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผ่านมาและผ่านไป วันที่ตอบ 2012-02-20 14:19:45


ความคิดเห็นที่ 12 (152764)

 อ่านไม่รู้เรื่อง ถ้าไม่ตั้งใจให้อ่านก็ปิดไปเลยดีกว่า 

ผู้แสดงความคิดเห็น สุนทร โพธิ์ชนะศรีชัย (sunthornp-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-07-04 00:25:08[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนจินตะดนตรี 244/3 ถ.ผาแดง(ติด ร.ร.ศรีทองวิไล) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-262264, 045-246033, 0864610460