ReadyPlanet.com
dot dot
dot
About US
dot
bulletแผนที่ JMS
bulletสมัครเรียน
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
แจกฟรี
dot
bulletโน้ตเพลง แจกฟรี
bulletโปรแกรม ดนตรี ฟรี
dot
มุมสร้างสรรค์
dot
bulletทฤษฎีดนตรี สากล
bulletเรียนดนตรี มีอะไรมากกว่าที่คิด
bulletประโยชน์ของดนตรี
bulletประพันธ์ ดนตรี
bulletว่าด้วยดนตรี
bulletดนตรี Jazz
bulletเปิดหูทิพย์ & Ear training
dot
เพลง เนื้อเพลง
dot
dot
สารานุกรม ศัพท์ ดนตรี
dot
bulletหมวดอักษร A
bulletหมวดอักษร B
bulletหมวดอักษร C
bulletหมวดอักษร D
bulletหมวดอักษร E
bulletหมวดอักษร F
bulletหมวดอักษร G
bulletหมวดอักษร H
bulletหมวดอักษร I
bulletหมวดอักษร J
bulletหมวดอักษร K
bulletหมวดอักษร L
bulletหมวดอักษร M
bulletหมวดอักษร N
bulletหมวดอักษร O
bulletหมวดอักษร P
bulletหมวดอักษร Q
bulletหมวดอักษร R
bulletหมวดอักษร S
bulletหมวดอักษร T
bulletหมวดอักษร U
bulletหมวดอักษร V
bulletหมวดอักษร W
bulletหมวดอักษร X-Z


ubonguide
racubon


เทคนิค การตีกลอง

 

 

                    

เทคนิค การตีกลอง

            โดยทั่วไปกลองชุดประกอบด้วยกลองใหญ่ 1 ใบ กลองเล็ก 1 ใบ กลองทอมใหญ่หรือฟลอร์ทอม 1 ใบ กลองทอม ทอม 2 ใบ ฉาบใหญ่ 1 ใบ ฉาบเล็ก 1 ใบ และไฮแฮท 1 คู่             ก่อนการบรรเลงต้องจัดกลองชุดให้ถูกต้องเสียก่อน  เริ่มต้นจากกลองใหญ่ตั้งอยู่ด้านหน้าผู้บรรเลง  กลองเล็กตั้งอยู่ริมขอบกลองใหญ่ด้านซ้ายมือ  กลองทอมใหญ่ หรือฟลอร์ทอมตั้งอยู่ริมขอบกลองใหญ่ด้านขวามือ กลองทอม ทอม สองใบตั้งอยู่บนกลองใหญ่ ทอมใบเล็กติดตั้งด้านซ้ายมือ ทอมใบที่ใหญ่กว่า ติดตั้งด้านขวามือ ส่วนฉาบใหญ่ตั้งอยู่ระหว่างกลองใหญ่กับทอมใหญ่ด้านขวามือ ฉาบเล็กตั้งอยู่ระหว่างกลองใหญ่กับกลองเล็กด้านซ้ายมือ และไฮแฮท อยู่ติดกับกลองเล็กด้านซ้ายมือ หลังจากจัดกลองชุดเรียบร้อยแล้ว ควรตรวจสภาพกลองทุกใบให้อยู่ในสภาพการที่ใช้การได้ดีโดยเฉพาะการปรับเสียงกลองใหญ่ ตรวจสอบแผ่นพลาสติกโดยการวางเท้าลงบนกระเดื่องแล้วกดปลายเท้าลง หูฟังเสียงกลองใหญ่ ลักษณะเสียงที่บ่งบอกว่าไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไป จะมีเสียงทึบก้องกังวานพอประมาณ ถ้าเสียงทึบความก้องกังวานสั้นแสดงว่าตึงเกินไป  แต่ถ้าเสียงไม่ทึบและมีความก้องกังวานมากแสดงว่าหย่อนเกิดไป ฉะนั้นควรปรับเสียงกลองใหญ่ให้พอดีไม่ตึงเกินไปหรือหย่อนมาก  การปรับเสียงกลองเล็กต้องปลดเส้นลวดออกจากแผ่นพลาสติกก่อน นำไม้ตีกลองเล็กเคาะลงบนแผ่นพลาสติก เพื่อฟังเสียงกลองเล็ก วิธีการปรับเสียงกลองเล็กโดยการใช้ที่หมุนมีลักษณะกลมเป็นโพรงมีที่จับสำหรับหมุนกลองเล็กบางชนิดใช้ไขด้วยสกรู  การปรับเสียงต้องนำวิธีการปรับเสียงกลองใหญ่มาใช้ คือ ปรับจุดที่หนึ่งใกล้ตัว แล้วย้ายไปปรับจุดที่สองซึ่งอยู่ตรงกันข้ามและจุดที่สามปรับด้านบนแล้วย้ายไปปรับจุดที่ 4 อยู่ตรงกันข้ามคือด้านล่าง เหมือนกับเข็มทิศปรับทิศเหนือแล้วย้ายลงใต้ ปรับทิศตะวันออกแล้วย้ายไปปรับทิศตะวันตก  ดังนี้เรื่อยไปทุกจุด   อย่าปรับทุกจุดตามลำดับเรียงกันเป็นวงรอบ เพราะจะทำให้ด้านแต่ละด้านไม่เท่ากัน  เมื่อปรับจุดใดจุดหนึ่งและด้านตรงกันข้ามเรียบร้อยแล้ว ใช้ไม้ตีกลองเล็กเคาะลงบนแผ่นพลาสติกเพื่อฟังเสียง  ถ้าเสียงสูงแสดงว่าตึง ถ้าเสียงต่ำแสดงว่าหย่อน  ต้องปรับทั้งสองด้านใหม่ให้ระดับเสียงเท่ากันส่วนการปรับเสียงทอม และทอมใหญ่ ให้ใช้วิธีการปรับเสียงเหมือนกับกลองเล็ก ระดับเสียงกลองทอมทั้งสามใบมีระดับเสียงไม่เท่ากัน ควรตั้งระดับเสียงกลองทอม ด้านซ้ายมือให้เสียงสูง ทอมด้านขวามือเสียงกลาง และทอมใหญ่เสียงต่ำ ระดับเสียงกลองทอมสามใบ จะมีระดับเสียงต่อเนื่องกัน คือ สูง  กลาง และต่ำ

            การปรับเสียงกลองอีกลักษณะหนึ่งที่นิยมโดยทั่วไป  คือ  การป้องกันเสียงก้องกังวานของหางเสียงกลองขณะบรรเลงจังหวะเร็วๆ  ทำให้เสียงถี่กระชั้นของหางเสียงกลองที่ไม่ต้องการปะปนกันกับเสียงกลอง  ทำให้ได้ยินเสียงกลองที่ต้องการไม่ถนัดชัดเจน  ควรนำวัสดุที่มีน้ำหนักเบา เล่น สำลี นุ่น หรือเศษผ้าวางลงบนแผ่นพลาสติก  แล้วใช้ผ้าขนาดหนึ่งฝ่ามือ  รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือใหญ่กว่าเล็กน้อยปิดทับบนวัสดุ นำกาวเทปหรือกระดาษกาว  หรือวัสดุพันสายไฟปิดทับทั้งสี่ด้าน เสียงของหางกลองจะลดน้อยลงมาก  สามารถบรรเลงจังหวะเร็วๆ ตามถนัดได้ตามความต้องการ  โดยจะได้ยินเสียงกลองเป็นจังหวะๆ ตามตัวโน้ตอย่างชัดเจน  บางครั้งผู้บรรเลงจะไม่นิยมปิดเศษผ้ากับแผ่นพลาสติก  จะใช้วิธีถอดแผ่นพลาสติกออกแล้วนำเศษผ้าใส่ในกลองแล้วปิดแผ่นพลาสติก  สามารถกระทำได้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ป้องกันหางเสียงกลอง

            การบรรเลงกลองชุด มีขั้นตอนดังนี้

            1.  การนั่ง  ผู้บรรเลงกลองชุดต้องนั่งบรรเลง เพื่อใช้เท้าทั้งสองข้างให้เป็นประโยชน์  ก่อนนั่งควรเลือกเก้าอี้สำหรับนั่งตีกลอง  เมื่อนั่งแล้วรู้สึกสบายไม่เจ็บก้นเพราะเก้าอี้นั่งมีหลายชนิด  บางชนิดสามารถปรับเลื่อนให้สูงขึ้น  หรือต่ำลงได้ตามต้องการ  การนั่งควรนั่งตามสบาย เท้าและหัวเข่าทั้งสองแยกออกจากกัน  เพื่อให้กลองเล็กอยู่ระหว่างหัวเข่าทั้งสอง  เท้าข้างขวาวางลงบนกระเดื่องกลองใหญ่  เท้าข้างซ้ายวางลงบนกระเดื่องไฮ-แฮท  หลังต้องไม่งอโค้ง  ควรตั้งให้ตรงอยู่เสมอ  เพื่อให้อาการปวดหลังมีน้อยมาก  หายใจสะดวกปลอดโปร่ง (ส่วนมากเมื่อบรรเลงไประยะหนึ่งหลังจะงอโค้งเป็นส่วนใหญ่)  คอตั้งตรง ใบหน้าตั้งตรงไม่ก้มต่ำ  สายตามองดูบทเพลงและเพื่อนร่วมบรรเลง  เพราะผู้บรรเลงกลองชุดจะเป็นผู้ให้สัญญาณจังหวะ  กรณีที่ไม่มีผู้อำนวยเพลง

            2.  การจับ  การจับไม้ตีกลองชุด  มีวิธีการเดียวกันกับการจับไม้ตีกลองเล็กทุกประการ  ก่อนบรรเลงควรเลือกไม้ตีกลองชุดที่แข็งแรงไม่หักง่ายสองชุด  ชุดที่หนึ่งต้องมีน้ำหนักเบาเพื่อบรรเลงจังหวะช้าจนถึงปานกลาง  เพราะทำให้บรรเลงได้สะดวกคล่องแคล่ว โดยเฉพาะการรัว  กลองเล็กหรือกลองทอม  และการเดี่ยวกลอง  ชุดที่สองต้องมีน้ำหนัก  เพื่อบรรเลงเพลงประเภทเฮฟวี่ (Heavy)  ฮาร์ด ร็อค(Hardrock)  และดิสโก้(Disco)  ฯลฯ 

            เครื่องมืออีกชนิดหนึ่งสำหรับใช้บรรเลง  กลองชุด  ทำด้วยโลหะ  ความยาว  14-15 นิ้วแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ส่วนที่หนึ่งทำด้วยโลหะ หรือพลาสติก หรือยาง หรือโลหะหุ้มพลาสติก หรือหุ้มยาง ส่วนที่สองทำด้วยโลหะเส้นเล็กๆ เหมือนเส้นลวดหลายเส้น ตอนปลายส่วนที่หนึ่งมีปุ่มสำหรับดึงเส้นลวดเก็บเข้าเครื่องมือชนิดนี้เรียกว่าแส้ หรือแปรงลวด (wire Brushes) วิธีจับแส้ให้จับอย่างเดียวกันกับการจับไม้ตีกลองเล็ก

            3.  การบรรเลง ก่อนการบรรเลงต้องตรวจสอบระยะกลองชุดและฉาบ ให้อยู่ในระยะพอเหมาะกับมือและเท้า เริ่มจากเท้าขวาโดยวางเท้าข้างขวาลงบนกระเดื่องให้หัวเข่าทำมุมฉากพอดี อย่าให้เกินมุมฉาก เพราะจะทำให้เมื่อยเร็วแล้วยังทำให้กลองใหญ่ถอยห่างออกไปได้ เท้าข้างซ้ายก็เช่นกัน วางเท้าลงบนกระเดื่องไฮ แฮท ให้หัวเข่าทำมุมฉาก ส่วนกลองเล็กตั้งอยู่ระหว่างหัวเข่าทั้งสอง มือขวาระยะให้พอดีกับฉาก อย่าตั้งฉากให้ไกลสุดมือ เพราะจะทำให้เมื่อยแขนโดยไม่จำเป็น ควรดึงฉาบเข้าหาตัวให้ระยะห่างประมาณช่วงแขนงอได้เพื่อสะดวกต่อการบรรเลง ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งคือ อย่าให้เบียดชิดติดกันมากนักเพราะจะทำให้การบรรเลงอาจจะผิดพลาดขึ้นได้ โดยไม้ตีกลองอาจจะกระทบกับฉาบหรือกลองทอม ฉะนั้นควรกะระยะให้พอดี ทดลองตีทุกๆเครื่องมือเสียก่อน แล้วจึงลงมือบรรเลง

            วิธีการเหยียบกระเดื่องกลองใหญ่ ให้วางเท้าลงบนกระเดื่อง กดปลายเท้าลงบนกระเดื่องแล้วรีบ ยกปลายเท้าขึ้นโดยให้สันเท้าติดอยู่กับที่ กระเดื่องจะเด้งติดตามปลายเท้ามาโดยอัตโนมัติ วิธีนี้ใช้สำหรับการบรรเลงจังหวะธรรมดา ตั้งแต่จังหวะช้าๆ จนถึงจังหวะค่อนข้างเร็ว ส่วนจังหวะเร็วและต้องการเสียงกลองหนักแน่นให้ยกขาขึ้นแล้วใช้ปลายเท้ากดลงบนกระเดื่องโดยให้น้ำหนักอยู่ที่ปลายเท้า แล้วรีบยกขาขึ้นอย่างเร็ว ต้องการความเร็วขนาดไหน ก็ให้ชักเท้าขึ้นและกดปลายเท้าลงตามที่ต้องการ วิธีนี้ยังใช้สำหรับการรัวกลองใหญ่ได้อีกด้วย

            วิธีการเหยียบกระเดื่องไฮ แฮท โดยวางเท้าลงบนกระเดื่องให้น้ำหนักอยู่ที่ปลายเท้า กดปลายเท้าลง ยังไม่ต้องรีบยกขึ้นเมื่อต้องการเสียงสั้น ถ้าต้องการเสียงยาวให้รีบยกปลายเท้าขึ้นทันที กรณีที่บทเพลงต้องการให้บรรเลงเสียงสั้นและยาวตามจังหวะเพลงให้ใช้ไม้กลองเล็กตีลงบนไฮ แฮทตามจังหวะ  เท้าเหยียบลงบนกระเดื่องแล้วรีบยกขึ้นจะได้เสียงทั้งสั้นและยาวสลับกันไป

            การเดี่ยวกลอง หรือโซโลกลอง  ให้ยึดจังหวะกลองใหญ่เป็นจังหวะหลัก จังหวะไฮ-แฮทเป็นจังหวะรอง โดยใช้มือขวานำตามด้วยมือซ้าย เริ่มจากกลองเล็ก ทอม ทอม และฟลอร์ทอม วนเวียนตามลำดับ หรืออาจสลับกลับกันจากฟลอร์ทอมเป็นทอม ทอมและกลองเล็กลักษณะนี้ต้องมือซ้ายนำ เพื่อป้องกันมือทั้งสองข้างกระทบกัน

 


 
ดนตรี นาฏศิลป์

ดนตรีกับพัฒนาการการเรียนรู้ บ้านจิกดู่
จะให้ดนตรีอะไรกับลูกดี?
จีนใช้ดนตรีแทรกซึมวัฒนธรรมทั่วโลก ยอมยกเครื่องดนตรีจีนใหม่เลียนเสียง“เปียโน”
การคุม Sound กลองในสภาวะต่างๆ
ZOOM G7.1ut Guitar Effect น่าสนใจ
ทางเดินคอร์ด Pop Jazz for Electric Bass
Introduction to Sound Recording
Riff Slap มันๆ กับ เพลงจังหวะชีวิต ของ ModerDog
ลูกเล่น กีต้าร์ Aaron Harris'''' Lick#1 (a legato sextuplet pattern) article
Basic Ear Training สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามครับ
การ Improvise กลองในเพลง
com''music tips ชนิดของไฟล์เสียงในระบบคอมพิวเตอร์
TAB GUITAR แจกฟรี 3
Young Drummer of the Year Competition 2006
TAB GUITAR แจกฟรี 2
TAB GUITAR แจก ฟรี 1
ไม้กลอง นั้น สำคัญไฉน
การเล่นกลองให้มี Dynamic หรือความรู้สึกเคลื่อนไหว
การอ่าน Tab Guitar เบื้องต้น
ประวัติวงสตริงในเมืองไทย
ญี่ปุ่นแจ๋ว-พัฒนาหุ่นยนต์เล่นฟลุต
ดนตรีสากล
ดนตรีสากล ดนตรีไทย ที่ มศว.
ซ่อม กีต้าร์ ด้วยตัวเอง
มาทำความรู้จัก โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ article
โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
การฝึกระนาดเอกแบบโบราณ
แบบทดสอบ คุณเป็นนักดนตรีได้ไหม article
ไม้กลอง
ส่วนประกอบ Drume
(Technique)” หรือ “ดนตรี (Music)” ?
ดนตรีเชมเบอร์ (Chamber Music)
Scales and Arpeggios
คอร์ด (Chord)
บันไดเสียง (SCALE)
ทำนอง (Melody) article
เสียง (Sound)
เสียงดนตรี article
แจกฟรี โปรแกรม ตั้งเสียงกีต้าร์ Audio Phonics Tuner 1.02
ลูกเล่น และ เทคนิค ต่าง ๆ ในการเล่น กีตาร์
รวมเรื่องราวของ Rock ทุกสายพันธ์
การทำงานของดนตรีกับร่างกายมนุษย์
ยุคของดนตรี
Computer Music
การเลือกซื้อ กีต้าร์คลาสสิค
ดนตรีบำบัด เพื่อเด็ก ออทิสติก
ดูแล รักษา เปียโน
ไมโครโฟน article
ดนตรี เด็ก article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (36733)

ก็ดี ฉันอยากเล่นกลองเก่งๆ จังเลยอ่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น new (new_love_nook-at-sanook-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-17 11:07:20


ความคิดเห็นที่ 2 (36884)

อยากได้วิธีการซ้อมแบบเทพๆบ้างอะครับจะได้เอาไปใช้

ผู้แสดงความคิดเห็น green (green_350z-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-09-22 20:19:15


ความคิดเห็นที่ 3 (37708)

ดีจังไรจ่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ตาล วันที่ตอบ 2010-03-30 13:40:34


ความคิดเห็นที่ 4 (37827)

หนูอยากเป็นมือกลอง จากสาวพัทยา...ไม่ออกนาม

ผู้แสดงความคิดเห็น hurt วันที่ตอบ 2010-04-22 23:27:09


ความคิดเห็นที่ 5 (37832)

 ผมก็อีกคนที่อยากจะมือกลอง ที่ตีกลองชุดที่ดี และอยากตีกลองชุดเป็น

ความฝันมีให้ทุกคนได้ ใฝ่หา  จาก พัฒน์ แม่ฮ่องสอน

เป้าหมายมีไว้.....ชน  

ผู้แสดงความคิดเห็น ศิรวิทย์ วันที่ตอบ 2010-04-25 21:28:57


ความคิดเห็นที่ 6 (37848)
ผมอยากตั้งวงดนตรีกับเพื่อน ผมชอบการตีกลองคู่มากจะได้ไปประกวดเวทีต่างๆและสู้เขาได้
ผู้แสดงความคิดเห็น zeal (conan13556-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-04-27 16:03:58


ความคิดเห็นที่ 7 (37919)

เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับกลองชุดเลยอ่ะ แต่ก็ยังอยากจะลองตีกลองดู เราลองอ่านวิธีดูแล้วนะ แค่จัดเรียงกลองเรายังไม่เข้าใจเลยอ่ะ

ไม่รู้ว่าเราจะรอดอ่ะป่าว

ผู้แสดงความคิดเห็น คนอยากตีกลอง วันที่ตอบ 2010-05-08 20:21:25


ความคิดเห็นที่ 8 (37972)

อยากตีกลองเว้ย แต่จะเอากลองไปไว้ไหนวะ แพงบ้างถูกบ้าง แล้วจะเอาอันไหนดี จะได้ใช้อั้นนั้นว้อยแต่ถูกๆนะ เด็กภูเก็ตเว้ย

ผู้แสดงความคิดเห็น คนรักpunk o matic 2 วันที่ตอบ 2010-05-22 18:56:28


ความคิดเห็นที่ 9 (38056)

ช่วยสอนได้ไหมคร้าบ..........

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็ก bangshalong 000 (jellbangshalong-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2010-06-09 16:00:52


ความคิดเห็นที่ 10 (38062)

ก็ดี กำลังคิดว่าจะเขาชมรมดนตรีสากลพอดีเลย

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็ก ท.ม.ร. (nattakit2009-at-hotmill-dot-com)วันที่ตอบ 2010-06-11 17:23:20


ความคิดเห็นที่ 11 (38141)

ถ้าอยากเล่นเป็น แล้วแยกประสาทเท้ากันมือได้ปะแยกเป็นมั้ยล่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น บีน วันที่ตอบ 2010-06-27 15:49:57


ความคิดเห็นที่ 12 (38177)

ดีมากกราปปปปป

ผู้แสดงความคิดเห็น เบส วันที่ตอบ 2010-07-08 12:38:42


ความคิดเห็นที่ 13 (38178)

ขอบคุณมากกราปเบสคนเดิม

ผู้แสดงความคิดเห็น เบส วันที่ตอบ 2010-07-08 12:42:09


ความคิดเห็นที่ 14 (38187)

ผมมีวงอยู่แร้ววว

ผู้แสดงความคิดเห็น คนคัฟ วันที่ตอบ 2010-07-10 12:14:06


ความคิดเห็นที่ 15 (38478)

 

อยากตีกลองเป็น

ผู้แสดงความคิดเห็น กกน (m-dot-339-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-01 19:33:02


ความคิดเห็นที่ 16 (38479)

 

เป็นแล้วแต่ไม่รู้เทคนิค

ผู้แสดงความคิดเห็น An วันที่ตอบ 2010-09-02 12:12:27


ความคิดเห็นที่ 17 (38531)

ฉันอยากเล่นกลองชุด  แต่เล่นไม่เป็น

ผู้แสดงความคิดเห็น ทราย วันที่ตอบ 2010-09-13 18:08:43


ความคิดเห็นที่ 18 (38541)

ขอบคุณ

ผู้แสดงความคิดเห็น plame13250 (fkljcmfd-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-15 13:04:11


ความคิดเห็นที่ 19 (38646)

" ดนตรีไม่มีพิษภัย  เป็นภาษากลางของคนทั้งโลก"  โดย  อ.ภูษิต  เวชกามา  หัวหน้าหมวดวิชาดนตรีศึกษา

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.ภูษิต เวชกามา วันที่ตอบ 2010-10-10 13:05:17


ความคิดเห็นที่ 20 (38673)

ช่วยสอนวิธีเล่นทอมโก้+แทมบูรีน ด้วยคาบ

ผู้แสดงความคิดเห็น joebob วันที่ตอบ 2010-10-16 13:31:10


ความคิดเห็นที่ 21 (38743)

เข้าไจละ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนงับ (gx_pop-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-02 11:02:16


ความคิดเห็นที่ 22 (38828)

เทพมาก

 

ผู้แสดงความคิดเห็น hong (GO_hong-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-18 08:54:50


ความคิดเห็นที่ 23 (38867)

ผมอายุ 30 ตอนเป็นนักเรียน ม.3 เคยเล่นครับ  แต่ตีไม่เก่ง   ตอนนี้มีกลอง กะลังหัดตีอยากรู้จักจังหวะ เทคนิค ครับ

somchai_ruen@hotmail.com  ใครมีไรดี ๆ ขอความกรุณาให้ข้อมูผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ อยากเล่นกลองให้ลูกดู

ผู้แสดงความคิดเห็น สมชาย (somchai_ruen-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-24 22:13:50


ความคิดเห็นที่ 24 (38926)

อืม......

เราเป็นคนหนึ่งที่ชอบตีกลองมากเลย อยากเป็นมือที่เก่งๆอ่ะ

ฮุฮุ

ผู้แสดงความคิดเห็น อะไรที่ว่าแน่ มันก็ไม่แน่เสมอไป ^^ วันที่ตอบ 2010-12-07 10:47:48


ความคิดเห็นที่ 25 (38930)

ผม ตีกลอง ขึ้น กับ ส่ง ไม่ เป็น อะ ตีอย่างไงครับ

ช้วยบอกทีครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น kk (pashaya007-at-hotmal-dot-com)วันที่ตอบ 2010-12-07 21:52:24


ความคิดเห็นที่ 26 (38987)

ดีดี แต่ยังไม่ไ้อ่านเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น ยสจอดเย็จ วันที่ตอบ 2010-12-19 13:22:44


ความคิดเห็นที่ 27 (39062)

ผมตีเป็นครับ แต่ ถ้าใครมีเทคนิคการตีจังหวะใหม่ ๆ ก็เเบ่งปันกันได้นะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น มือกลองวง The Bright (chang2538-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-01-04 21:56:08


ความคิดเห็นที่ 28 (39098)

อยากตั้งใจให้มากกว่านี้เพราะจะไม่ทันคนอื่นเขา

เพื่อนเขาเล่นเซียนกว่าเรามีเยอะน่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น มัน ยาก กว่า ที จะไป ถึง (terynam555-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-01-10 09:30:11


ความคิดเห็นที่ 29 (39171)

ก็ดีน๊

แต่อยากเล่นเปงเร็วๆอ่

ผู้แสดงความคิดเห็น { Xมูปิ้J } > [ Xมูอ้)u LuK Xม]น้oE ] วันที่ตอบ 2011-01-23 10:04:50


ความคิดเห็นที่ 30 (39304)

อยากตีกลองชุดเป็นจัง

ผู้แสดงความคิดเห็น gu22 (gamek-dot-f-dot-c-dot-club101-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-02-23 15:00:48


ความคิดเห็นที่ 31 (39312)

พอดีจะตั้งวงมโฮลีคับ แต่ตีกลองไม่เป็นจะทำงัยคับ อย่ากเป็นคับ มีเวปไหนสอนมั่ง ช่วยชี้แนะหน่อยคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนไม่มีความรู้ วันที่ตอบ 2011-02-24 13:16:24


ความคิดเห็นที่ 32 (39315)

 5555 วงมโฮลี สงสัยไม่มีความรู้จริ ง ๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น 5555 วันที่ตอบ 2011-02-25 00:53:15


ความคิดเห็นที่ 33 (39380)

ผมจะเป็นมือกลองอันดับ1ของโลกครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น feerdom man (chin1010-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2011-03-05 22:49:40


ความคิดเห็นที่ 34 (39381)

ผมอยากตีกลองให้อ้อนฟัง จากคนที่ไม่มีตัวตน

ผู้แสดงความคิดเห็น feerdom man (chin1010-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2011-03-05 22:56:00


ความคิดเห็นที่ 35 (39486)

อยากตีเป็นเหมือนกันค่ะ เขาอยากสอนรึเปล่าค่ะถ้าเป็นผู้หญิง

ผู้แสดงความคิดเห็น อยากตีเป็นแต่ไม่กล้า วันที่ตอบ 2011-03-30 04:49:10


ความคิดเห็นที่ 36 (148801)

 เล่นเพลงเซโรงังได้นิดหน่อยค่ะ แต่จะววตรวที่เหยียบกระเดื่อง เหยียบอ่ะเหยียบได้ แต่จะงงตามเพลง คือเล่นเพลินจนลืมเหยียบค่ะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น alive (leeteuk07-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-04-06 15:45:46


ความคิดเห็นที่ 37 (148806)

 

สุดยอดเลยคับ...ขอบคุณมากๆน่ะคับที่มีสาระดีๆอย่างนี้ให้พวกเรา.. :))

Thank you to you. FROM วง TMNB.BAND

ผู้แสดงความคิดเห็น Ton (thontrakran-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-04-07 18:39:40


ความคิดเห็นที่ 38 (148907)

 โดนเปลี่ยนเครื่องดนตรีที่เล่นอ่ะ ตอนเเรกเป่าแซ็กโซโฟนอยู่ โดนจับมาตีกลองชุดซะงั้น งงเลยไม่รู้จะเริ่มยังไงเลยคราวนี้ ทำไงดีอ่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ป๊อปนะจ๊ะ (popkunglovepeegit-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2011-04-24 09:54:25


ความคิดเห็นที่ 39 (148971)

เพมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เราเอง (nkop321-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-05-02 17:04:55


ความคิดเห็นที่ 40 (149079)

ดีค่ะเล่นไดอย่างง่ายดายเหมือนมีครูมาสอนเองเลยค่ะแล้วก็ทำให้หนูได้เป็นนักดนตรี

ของโรงเรียนได้ถึงวันนี้ไงค่ะเทคนิกเขาดีจริงๆเลยค่ะเยี่ยมมากๆเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องตะวัน แสนน่ารัก วันที่ตอบ 2011-05-21 10:29:57


ความคิดเห็นที่ 41 (149331)

ยังอ่อนหัดอยู่นะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น นัด วันที่ตอบ 2011-06-21 09:43:46


ความคิดเห็นที่ 42 (149332)

www.gt.sam.com

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นัด วันที่ตอบ 2011-06-21 09:45:04


ความคิดเห็นที่ 43 (149333)

เล่นเบสแข่งกันดีกว่า

ผู้แสดงความคิดเห็น แบ้ง บ.ด.4 วันที่ตอบ 2011-06-21 09:49:17


ความคิดเห็นที่ 44 (149334)

เล่นเบสแข่งกันดีกว่า

ผู้แสดงความคิดเห็น โย3/4บ.ด.4 วันที่ตอบ 2011-06-21 09:51:38


ความคิดเห็นที่ 45 (149351)

มีวิธีไหนสามารถช่วยให้เล่นกลองเก่งครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น bom (bomclub5555-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-06-23 18:11:37


ความคิดเห็นที่ 46 (149365)

Gclubpanon  ศูนย์รวมคาสิโนดังของ Asia มากมายที่มีให้ท่านได้ร่วมสนุกกับเราไม่ว่าจะเป็นคาสิโนยอดนิยม และคาสิโนใหม่ ๆท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศจริง ภายในคาสิโนจริงทุกเกมส์ทางเรามีพนักงาน Call Center ไว้คอยบริการท่านด้วยความเป็นกับเองประทับ ในตลอด 24 ชม.

HOTLINE CALL CENTER   :  080-5597275 ,

081-3603042 , 082-1370648 , 081-1224019

www.Gclubpanon.com
ผู้แสดงความคิดเห็น Gclubpanon วันที่ตอบ 2011-06-25 21:38:04


ความคิดเห็นที่ 47 (149488)

ผมอยากเล่นกลองอะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ja ksr green (ja_ksr_green-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-07-12 20:30:18


ความคิดเห็นที่ 48 (149507)

กูอยากตีกลองเป้นจัง

ผู้แสดงความคิดเห็น เดียร์ วันที่ตอบ 2011-07-14 19:27:58


ความคิดเห็นที่ 49 (149513)

 

    ต้องการหาเด็กผู้ชายอายุตั้งแต่ 12-14 ขวบ เรียนหนังสือประมาณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสนใจทางด้านดนตรีซึ่งอาจมีประสบการณ์หรือไม่มีเลยก็ได้แต่มีความสนใจ ประเภทกลองชุด  DRUM และกีตาร์ไฟฟ้า เรามีทุนให้น้องๆเรียนโดยเฉพาะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ มีครูสอนให้แบบตัวต่อตัว พร้อมห้องซ้อมเพื่อที่จะผลักดันให้เป็นมืออาชีพต่อไปในอนาคต และหากเป็นเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จะต้องมีการสอบเข้าเรียนชั้น ม.1 เราจะจัดติวให้เข้าโรงเรียนมัธยมที่โดยปกติในระหว่างภาคเรียนจะมีการแข่งขันทางด้านดนตรีโดยเฉพาะ เช่น บดินทร์เดชา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ หากน้องๆคนใหนมีความสนใจ ติดต่อ 081-8015933 พี่หนุ่ม หรือ kp_vidhaya@hotmail.com   ได้ตลอดเวลา จำกัดจำนวนเพียงอย่างละ 1 คนเท่านั้น 
กรุณานำผู้ปกครองมาติดต่อกับพี่ได้โดยตรงตามเบอร์ข้างบนนะครับแล้วนัดหมายกันเพื่อคุยรายละเอียด
 
 
          
ผู้แสดงความคิดเห็น นายคมกริช ปฎิภาณวิทยา (kp_vidhaya-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-07-15 22:57:19


ความคิดเห็นที่ 50 (149678)

อยากตีเป็น เข้า youtube พิมพ์ชื่อเพลงแล้วตามด้วยคำว่า " Drum "

ผู้แสดงความคิดเห็น ชวนันท์ (ionzaza-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-08-07 15:11:55


ความคิดเห็นที่ 51 (149807)

อยากเรียนน่ะ แต่ตัวเองแก่แล้ว ไม่แรงตีกลอง ต่อมความรู้สึกช้า ที่สำคัญมือกับเท้าไม่สามัคคีกันเลยอ่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็ก ป.ปลาย วันที่ตอบ 2011-08-21 14:05:57


ความคิดเห็นที่ 52 (149818)

หนูอายุ 11 ปี อยากฝึกเล่นกลอง และกีต้าร์มากค่ะ แต่เล่นกลองมันต้องแยกสติ ฮือๆๆๆ อยากเล่นอ่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น pim (pim4290-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-08-22 18:13:16


ความคิดเห็นที่ 53 (149827)

อืมเทคนิกนี้ก้อดีนะ  แต่ซักวันฉันจะได้ไปฝึกตีกลองชุดกับพี่ ซัซ Bodyslam คอยดูนะ

เพราะพี่เค้าเป็นมือ 1 ของประเทศไทยเลย

และพี่เค้าก้อเจ็งสุดๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น papan (papan191-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-08-23 10:55:06


ความคิดเห็นที่ 54 (149829)

ตอนนี้ผมก้อรู้เทคนิกบ้างแล้วล่ะว่าเล่นยังงัย

ตอนแรกก้อ ยากมาก พอได้ไปค้นหามือกลอง Bodyslam (ซัซ)

ว่าเล่นยังงัย พอได้ดูแล้วก้อไปฝึกเล่นก้อ 55% ล่ะ

ไปหาในเน็ตดูบ้าง ดูจาก live in คราม บ้าง

สูดดดดยอออดดด

ผู้แสดงความคิดเห็น แสงสุดท้าย (papan191-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-08-23 11:12:56


ความคิดเห็นที่ 55 (149842)

 สุดยอดไปเลย ลุย

ผู้แสดงความคิดเห็น pop วันที่ตอบ 2011-08-24 12:12:43


ความคิดเห็นที่ 56 (149862)

อยู่ปราจีนบุรีเรียนทีี่วิทยาลัยเทคนิคไปซ้อมดนตรีที่ซอย 10 ก้อได้ตรีกลองแปปเดียวแล้วก้อไปร้องเพลงแทนอยากเรียนกลองมากๆๆๆแต่เวลาเหยียบลูกกระเดื่องไม่ค่อยเป็นจังหวะ ตีไม่พร้อมกับเสียงเบสด้วย ทำไงดี

ผู้แสดงความคิดเห็น สุจิตรา ปลื้มจิตร มิ้ง (ming-bo_zaa-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-08-27 10:50:54


ความคิดเห็นที่ 57 (150014)

 เราชอบกลองมากๆเลยแหละ ^^' 

ได้รู้หลักแบบนี้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่

ปรกติเพื่อนในวงจะคอยสอนอยู่แล้ว ><

ผู้แสดงความคิดเห็น Ciel วันที่ตอบ 2011-09-12 19:46:48


ความคิดเห็นที่ 58 (150043)

ชอบกองชุดมากเลยอยาก ไม่มีใครสอนเลยงับ

ผู้แสดงความคิดเห็น อยากมีผู้สอนกอง (zxc_VBN--dot-com-at-msn-dot-com)วันที่ตอบ 2011-09-15 13:00:35


ความคิดเห็นที่ 59 (150568)

ชอบตีกลอง เหมือนกันคับ  แต่พอเห็นคนอื่นเล่น เก่งกว่าเรามีเยอะ  พอเห็นแล้วท้อไงไม่รุอะคับ  
   อยากตีเป็นหลายๆเพลง   แต่ก็   ขี้เกลียจเกาะอะคับ  เกาะไปก็ไม่ค่อยเหมือน  5555+
 

ผู้แสดงความคิดเห็น 155551 วันที่ตอบ 2011-11-17 15:36:04


ความคิดเห็นที่ 60 (150586)

ฉันคนหนึ่งที่พึ่งเคยเล่นกลองชุดเป็นครั้งเเรก ตอนเล่นที่ครูสอน ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากกล้าทำไม่ได้ ก่อนที่ฉันจะบรรเลลงกลองชุด ฉันบอกเพื่อนว่า กลัวทำไม่ได้ว่ะ แต่สุดท้ายก็ทำได้ดีกว่าซะงั้น ครูยังชมเลยว่า มีแววที่จะได้เล่นนะเนี่ย แต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ฉันอยากบอกทุกคนว่ะ ก่อนเล่นกลองชุดควรออกกำลังกายขาก่อนดีกว่า เพราะ เวลาเราเหยียบกระเดื่องเนี่ย ขามันจะสั่นค่ะ  จาก.......อนาคตมือกลอง 

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กผู้มองอนาคตกาลไกล วันที่ตอบ 2011-11-20 21:04:19


ความคิดเห็นที่ 61 (150684)

 สุดยอดดดดดดดดดดดดด มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น สอง วันที่ตอบ 2011-12-01 21:10:40


ความคิดเห็นที่ 62 (150699)

ผมมีกลองเเล้วเเต่เล่นได้เเค่5เพลงมีกีตาร์เล่นได้7เพลงไม่รู้จะเล่นอะไรดีวะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นัฐ (phurinut2011-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-12-03 22:42:45


ความคิดเห็นที่ 63 (150706)

อยากเป็นวัยรุ่นที่เฟิร์สคลาส ใช้เงินแบบไม่ต้องดูราคา หรือ มีชีวิตที่ไร้ขีดจำกัด ถ้าคุณเป็นอย่างที่ว่ามานั้น คุณได้พบโอกาสแล้ว The First Power System ระบบที่เจ๋งที่สุดตอนนี้ รายได้ที่คิดให้เราทุกวันแล้วก็โอนเงินให้เราทุกอาทิตย์ จะดีแค่ไหนที่เงินไม่ต้องช๊อตตลอดเวลา สนใจคลิ๊ก

http://www.thefirst-one.com/clients/join/001010

http://www.thefirst-one.com/clients/join/001010

ผู้แสดงความคิดเห็น NaKeRa วันที่ตอบ 2011-12-05 01:37:11


ความคิดเห็นที่ 64 (151053)

อยากตีกลองได้

ผู้แสดงความคิดเห็น อิอิอิอิ วันที่ตอบ 2012-01-17 21:17:39


ความคิดเห็นที่ 65 (151157)

ชอบกลองชุดมาตอน ม.1 แล้ว

ผู้แสดงความคิดเห็น มือฝึกหัด วันที่ตอบ 2012-01-29 13:05:44


ความคิดเห็นที่ 66 (152546)

 เพื่อนขอร้องให้เล่นกลองชุด แต่เราเล่นไม่เป็นอ่า ทำไงดี แต่วิธีนี้ก็ช่าวยได้นะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ขิง เอิร์ธ วันที่ตอบ 2012-06-09 11:18:26


ความคิดเห็นที่ 67 (153074)

 อยากรู้ว่าอยากป่าวคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น หัดใหม่ วันที่ตอบ 2012-08-02 18:00:09


ความคิดเห็นที่ 68 (153075)

อยากรู้ว่ายากป่าวคับ..

ผู้แสดงความคิดเห็น หัดใหม่ วันที่ตอบ 2012-08-02 18:01:38


ความคิดเห็นที่ 69 (154047)

อยากเล่นบ้างจัง

ผู้แสดงความคิดเห็น 555 วันที่ตอบ 2012-11-26 10:37:35


ความคิดเห็นที่ 70 (155249)

 อยากเล่นกลองเป็นคับ

ใครมีเทคนิคสำหรับคนหัดเล่น ส่งให้ผมดูที

 แอดมา sakzanaruk@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น sak (sakzanaruk-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-05-07 03:11:58


ความคิดเห็นที่ 71 (155625)

ผมอยากเป็นมือกลองที่เก่งที่สุดครับใครมีฝีมือช่วยหน่อยนะเอา

เบอร์ผมไป085-974-5275ชื่อโดม

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น โดม วันที่ตอบ 2013-07-09 19:00:24[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนจินตะดนตรี 244/3 ถ.ผาแดง(ติด ร.ร.ศรีทองวิไล) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-262264, 045-246033, 0864610460