ReadyPlanet.com
dot dot
dot
About US
dot
bulletแผนที่ JMS
bulletสมัครเรียน
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
แจกฟรี
dot
bulletโน้ตเพลง แจกฟรี
bulletโปรแกรม ดนตรี ฟรี
dot
มุมสร้างสรรค์
dot
bulletทฤษฎีดนตรี สากล
bulletเรียนดนตรี มีอะไรมากกว่าที่คิด
bulletประโยชน์ของดนตรี
bulletประพันธ์ ดนตรี
bulletว่าด้วยดนตรี
bulletดนตรี Jazz
bulletเปิดหูทิพย์ & Ear training
dot
เพลง เนื้อเพลง
dot
dot
สารานุกรม ศัพท์ ดนตรี
dot
bulletหมวดอักษร A
bulletหมวดอักษร B
bulletหมวดอักษร C
bulletหมวดอักษร D
bulletหมวดอักษร E
bulletหมวดอักษร F
bulletหมวดอักษร G
bulletหมวดอักษร H
bulletหมวดอักษร I
bulletหมวดอักษร J
bulletหมวดอักษร K
bulletหมวดอักษร L
bulletหมวดอักษร M
bulletหมวดอักษร N
bulletหมวดอักษร O
bulletหมวดอักษร P
bulletหมวดอักษร Q
bulletหมวดอักษร R
bulletหมวดอักษร S
bulletหมวดอักษร T
bulletหมวดอักษร U
bulletหมวดอักษร V
bulletหมวดอักษร W
bulletหมวดอักษร X-Z


ubonguide
racubon


ดนตรี เด็ก article

ดนตรี เด็กเล็ก ศาสตร์เสริม พัฒนาการ ลูกน้อย

ในปัจจุบันหากพูดถึงสถาบันฝึกฝนทักษะเด็กเล็กที่มีอยู่ในบ้านเรา ต้องยอมรับว่า มีจำนวนมากมาย และหลากหลาย ซึ่งการสอนดนตรีในเด็กเล็กก็เป็นหนึ่งในนั้น
เชื่อหรือไม่ว่า... เดี๋ยวนี้ เด็กเล็กอายุเพียง 3 ขวบก็มีหลักสูตรดนตรีให้เรียนแล้ว ซึ่งหลายคนคงจะสงสัยล่ะสิ...ว่า เด็กเล็กขนาดนี้ อ่าน-เขียน ก็ยังไม่ได้ จะเรียนดนตรีได้หรือ แล้วเรียนไปทำไม-ได้อะไร พ่อแม่ ผู้ปกครองที่ยอมเสียสตางค์ไม่ใช่น้อยส่งลูกไปเรียนคิดอย่างไร คาดหวังอย่างไรบ้าง

วันนี้ มิวสิค สเปเชี่ยล ได้ไปเจาะลึกแง่มุมต่างๆ มาให้รู้กัน โดยหยิบยก หลักสูตรดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก ของ โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล หนึ่งในสถาบันที่สอนด้านนี้มานานนับ 10 ปีเป็นตัวอย่าง

สำหรับหลักสูตรนี้จะเปิดรับเด็กเล็กอายุ 3 ขวบครึ่งขึ้นไปมาเรียนรวมเป็นกลุ่มประมาณ 10-12 คน และแบ่งการเรียนเป็น 4 คอร์ส คอร์ส 1-2 จะเน้นฝึกการฟัง และนับจังหวะ ซึ่งในคอร์สนี้เด็กจะยังไม่ได้จับเครื่องดนตรี ส่วนคอร์ส 3-4 จะฝึกให้เด็กเล่นเครื่องดนตรีอย่างง่ายอย่าง ไซโลโฟน และขลุ่ย รีคอร์เดอร์ เพื่อฝึกการใช้กล้ามเนื้อ

สมมิต ปัญญากุล ผู้จัดการโครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล (เสรีเซ็นเตอร์) กล่าวว่า ปัจจุบันมีพ่อแม่ ผู้ปกครองสนใจส่งบุตรหลานมาเรียนในหลักสูตรดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็กจำนวนมาก และเพิ่มมากกว่าเมื่อ 10 ปีก่อน ซึ่งถือเป็นปีแรกที่เปิดหลักสูตรนี้มาโดยขณะนี้ที่สถาบันมีเด็กเล็กมาเรียนอยู่ทั้งหมด 150 คน ในขณะที่มีเด็กกว่า 100 คนสำรองชื่อจ่อคิวรอเรียนอยู่เนื่องจากอาจารย์ด้านนี้ยังขาดแคลน ทำให้ไม่สามารถรองรับเด็กได้มากไปกว่านี้

พ่อแม่ ผู้ปกครองที่ส่งลูกมาเรียน 80 เปอร์เซ็นต์อยากให้ลูกเล่นดนตรีเป็น แต่นอกจากนี้อีก 20 เปอร์เซ็นต์จะต้องการให้ลูกมีสมาธิ พัฒนาอารมณ์ ความคิด รู้จักเข้าสังคม

ในขณะที่ ครูตุ้ย จุฑารัตน์ ศรีผ่อง ครูผู้สอนหลักสูตรดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก ซึ่งจบการศึกษามาทางดนตรีโดยตรง อธิบายถึงประโยชน์ในการเรียนดนตรีของเด็กเล็กว่า จะช่วยพัฒนาเส้นใยสมองของเด็กให้สมบูรณ์ เพราะการเรียนดนตรี ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง เปล่งเสียง เล่นเครื่องดนตรีอย่างง่าย จะเป็นการไปกระตุ้นกล้ามเนื้อ และประสาทสัมผัสให้ได้ทำงานอย่างครบวงจร

สมองของเด็กเล็กจะพัฒนาได้ดีตั้งแต่ในครรภ์ จนถึง 5 ขวบ ผู้ปกครองจึงเห็นความสำคัญอยากให้ลูกได้รับการกระตุ้นสมองด้วยการใช้ดนตรีมาช่วย สาเหตุที่ต้องเป็นดนตรี เพราะดนตรีมีคลื่นเสียงที่สามารถกระตุ้นการรับรู้ได้ดี จะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องแม่ก็มักจะหาดนตรีมาให้ลูกฟัง เมื่อลูกได้รับการกระตุ้นสมองก็จะส่งผลให้เด็กรู้จักการเรียงลำดับความคิด มีสมาธิ มีเหตุมีผล และทำให้เรียนหนังสือได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

เมื่อถามว่า ผู้ปกครองคาดหวังอย่างไรบ้างในการพาเด็กเล็กมาเรียนดนตรี ครูตุ้ย ตอบว่า สิ่งแรกที่ผู้ปกครองต้องการ คือให้ลูกมีพัฒนาการทางดนตรีที่ดี เล่นดนตรีได้เก่งในอนาคต 2.ต้องการปรับพฤติกรรมให้ลูกรู้จักกันเข้าสังคม และ 3.ต้องการให้ลูกมีสมาธิมากขึ้น ลำดับความคิดเป็น

ครูที่นี่จะไม่ได้เป็นแค่ครูสอนดนตรีแต่เราจะช่วยแก้ปรับพฤติกรรมของเด็กด้วย บางคนขี้อาย เราก็จะมีวิธีสอนให้เขากล้าแสดงออกมากขึ้น หรือบางคนก้าวร้าวเราก็จะปรับให้เขารับฟังคนอื่น รู้จักแบ่งปัน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองที่จะต้องให้ความร่วมมือด้วย

ถามว่าเรียนจบแล้วได้อะไร ถ้าในแง่ดนตรีเขาก็จะสามารถเล่นดนตรีรวมวงเล็กๆ กับเพื่อนๆ ได้ รวมถึงจะทำให้คุณพ่อคุณแม่รู้ว่า ลูกเหมาะสมที่จะไปเรียนดนตรีชนิดใดต่อไปได้ ส่วนในด้านอื่นๆ ก็จะทำให้เด็กรู้จักสังคม กล้าแสดงออก รู้จักแบ่งปัน มีสมาธิ มีความคิดรวบยอด

ดนัยยา สุคนธทรัพย์ คุณแม่ของน้อง แบ่งปัน ด.ญ.สุชยา วัย 4 ขวบครึ่ง พูดถึงเหตุผลที่ส่งลูกสาวมาเรียนดนตรีเด็กว่า

ด้วยความที่น้องแบ่งปันเป็นลูกคนแรก ตอนท้องเราเองเป็นคุณพ่อ คุณแม่มือใหม่ก็จะอ่านหนังสือเกี่ยวกับเด็กเยอะมาก ทำให้รู้ว่า ดนตรีจะช่วยพัฒนาสมองเด็กตั้งแต่อยู่ในท้อง เราก็เลยเปิดเพลงให้เขาฟังตั้งแต่ตอนท้อง

จากนั้นพอเขาคลอดมาเราก็ส่งเขาไปเรียนหลักสูตรของเด็กเล็กในสถาบันเอกชนต่างๆ จนเริ่มสังเกตได้ว่า เขาสนใจดนตรีมากกว่าอย่างอื่น จึงพามาเรียนหลักสูตรดนตรีเด็กเล็กตั้งแต่ตอน 3 ขวบครึ่ง ซึ่งมันมาจากความชอบของเขาเองก็ทำให้เห็นได้ชัดว่า เขาจะมีความรับผิดชอบ จะรีบตื่นแต่เช้าเพื่อไปเรียน พอกลับบ้านมาเขาก็จะฝึกซ้อมดนตรีเองโดยที่เราไม่ต้องบอก

ในส่วนความตั้งใจ ความคาดหวัง สิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ไปตั้งไว้ อยู่ที่ตัวเด็กเขามากกว่า เรามีหน้าที่สนับสนุนในสิ่งที่เขาชอบ แล้วถ้าอีกหน่อยเขาสนใจดนตรีจริงๆ อยากจะหันไปเรียนดนตรีอย่างเดียวเราก็เต็มที่ เพราะครอบครัวเราเป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้มุ่งเน้นว่าลูกจะต้องตั้งหน้า ตั้งตาไปในทางวิชาการอย่างเดียวอยู่แล้ว

ด้าน จันทร์ฉาย เหมนุสรณานนท์ คุณแม่ของน้อง ฝ่ง ด.ช.กฤษฎิ์ วัย 4 ขวบครึ่ง ให้เหตุผลว่า การที่ตัดสินใจส่งลูกชายมาเรียนหลักสูตรดนตรีเด็กตั้งแต่อายุเพียง 3 ขวบครึ่งว่า เป็นเพราะได้ข้อมูลจากเพื่อนมาว่า ดนตรีจะทำให้ลูกอารมณ์ดี และเพิ่มความสามารถทางสมอง โดยเฉพาะการเรียนเปียโนจะช่วยกระตุ้นการทำงานของคลื่นสมองได้ดี

ตอนที่น้องฝ่งอายุหนึ่งขวบ เราสังเกตได้ว่า เขามีจังหวะในตัว เวลาเปิดเพลงเร็วเขาก็จะเต้นเร็ว เวลาเปิดเพลงช้าเขาก็เต้นช้า คือ เขาจะรู้เรื่องของจังหวะ พออายุ 2 ขวบกว่าๆ เขาก็สามารถร้องเพลงภาษาอังกฤษง่ายๆได้ เลยคิดว่าเขาน่าจะชอบดนตรี จากนั้นจึงพาเขามาเรียน ตั้งใจจะให้เรียนเปียโนแต่ได้รับการแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการเรียนในหลักสูตรดนตรีเด็กเล็กก่อน

คุณแม่น้องฝ่ง ยังมองไปถึงอนาคตด้วยว่า เมื่อลูกโตขึ้นจำต้องเจอกับสิ่งที่เครียดมากมาย ฉะนั้นการเล่นดนตรีจึงถือเป็นสิ่งที่จะทำให้ลูกได้ใช้เป็นวิธีผ่อนคลายในอนาคต ซึ่งหลังจากลูกมาเรียนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือ ทำให้รู้จักการเข้าสังคม จากเดิมที่เคยติดคุณแม่อย่างมาก

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ได้ทั้งที่สาขาเสรีเซ็นเตอร์ และสยามพารากอน โทร.0-2746-0202-5 และ 0-2129-4542-6

อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่า หลักสูตรของเด็กเล็กเหล่านี้เปรียบเสมือนวิตามินเสริมในการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กที่มีไว้สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีฐานะปานกลางขึ้นไป มิใช่อาหารหลักที่ถือเป็นสิ่งจำเป็นสูงสุด โดยเฉพาะครอบครัวที่ยังหาเช้ากินค่ำ หรืออดมื้อกินมื้ออยู่
ดนตรี นาฏศิลป์

ดนตรีกับพัฒนาการการเรียนรู้ บ้านจิกดู่
จะให้ดนตรีอะไรกับลูกดี?
จีนใช้ดนตรีแทรกซึมวัฒนธรรมทั่วโลก ยอมยกเครื่องดนตรีจีนใหม่เลียนเสียง“เปียโน”
การคุม Sound กลองในสภาวะต่างๆ
ZOOM G7.1ut Guitar Effect น่าสนใจ
ทางเดินคอร์ด Pop Jazz for Electric Bass
Introduction to Sound Recording
Riff Slap มันๆ กับ เพลงจังหวะชีวิต ของ ModerDog
ลูกเล่น กีต้าร์ Aaron Harris'''' Lick#1 (a legato sextuplet pattern) article
Basic Ear Training สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามครับ
การ Improvise กลองในเพลง
com''music tips ชนิดของไฟล์เสียงในระบบคอมพิวเตอร์
TAB GUITAR แจกฟรี 3
Young Drummer of the Year Competition 2006
TAB GUITAR แจกฟรี 2
TAB GUITAR แจก ฟรี 1
ไม้กลอง นั้น สำคัญไฉน
การเล่นกลองให้มี Dynamic หรือความรู้สึกเคลื่อนไหว
การอ่าน Tab Guitar เบื้องต้น
ประวัติวงสตริงในเมืองไทย
ญี่ปุ่นแจ๋ว-พัฒนาหุ่นยนต์เล่นฟลุต
ดนตรีสากล
ดนตรีสากล ดนตรีไทย ที่ มศว.
ซ่อม กีต้าร์ ด้วยตัวเอง
มาทำความรู้จัก โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ article
โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
การฝึกระนาดเอกแบบโบราณ
แบบทดสอบ คุณเป็นนักดนตรีได้ไหม article
ไม้กลอง
ส่วนประกอบ Drume
(Technique)” หรือ “ดนตรี (Music)” ?
ดนตรีเชมเบอร์ (Chamber Music)
Scales and Arpeggios
คอร์ด (Chord)
บันไดเสียง (SCALE)
ทำนอง (Melody) article
เสียง (Sound)
เสียงดนตรี article
แจกฟรี โปรแกรม ตั้งเสียงกีต้าร์ Audio Phonics Tuner 1.02
ลูกเล่น และ เทคนิค ต่าง ๆ ในการเล่น กีตาร์
รวมเรื่องราวของ Rock ทุกสายพันธ์
การทำงานของดนตรีกับร่างกายมนุษย์
เทคนิค การตีกลอง
ยุคของดนตรี
Computer Music
การเลือกซื้อ กีต้าร์คลาสสิค
ดนตรีบำบัด เพื่อเด็ก ออทิสติก
ดูแล รักษา เปียโน
ไมโครโฟน article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (37272)

ตอนนี้ลูกสาวอายุ 2.8 ปี ชอบการร้องเพลง เต้นตามจังหวะมาก

1.สามารถเข้าเรียนได้รึยังค่ะ

2.ค่าใช้จ่าย เท่าไหร่

3เรียนวันใหนบ้าง (บ้านอยู่ที่ จ.อำนาจเจริญ เดินทางไปจ.อุบล 72 กม.)

4.แม่อายุ 29 ปี สมารถเรียนร่วมกัลลูกได้มัยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ขันทอง วันที่ตอบ 2009-12-22 08:54:49


ความคิดเห็นที่ 2 (154382)

1.  ลูกอายุ 1.5 ขวบ ให้เรียนดนตรีได้หรือยังคะ

2.  มีที่ไหนรับสอนบ้าง 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น แม่น้องต้นกล้า วันที่ตอบ 2013-01-04 11:14:14[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนจินตะดนตรี 244/3 ถ.ผาแดง(ติด ร.ร.ศรีทองวิไล) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-262264, 045-246033, 0864610460